Stationsplein
Door Kees Bakker

Ongewenste afleiding

Lelystad - Het was een verhelderende avond, afgelopen dinsdag in het provinciehuis, waar zorgverkenner Bas Leerink de visie op de toekomst van de zorg in Lelystad en Noordoostpolder presenteerde. Je kunt veel zeggen, maar aan duidelijkheid ontbrak het niet deze avond. Dat de boodschap niet altijd prettig is, doet daar niets aan af.

Ik vind het spijtig dat in de reacties op die avond het vooral gaat over de spoedeisende eerste hulp en acute verloskunde, die volgens Leerink geen schijn van kans maken terug te keren in Lelystad. Begrijp me niet verkeerd: wat mij betreft keren die twee afdelingen zo snel mogelijk terug, liever vandaag dan morgen.

Maar het rapport van Leerink bevat ook veel aanbevelingen die of broodnodig zijn of de zorg in Lelystad en Dronten wel degelijk versterken en verbeteren, maar nu een beetje ondersneeuwen. Neem de Nieuwe Kliniek die in Lelystad moet komen, een voorziening die voor chronisch zieken en ouderen enorm waardevol is. Voor die twee groepen zelfs waardevoller dan de SEH, durf ik te zeggen. Stel je voor dat in de alsmaar klinkende roep om terugkeer van de SEH die voorgestelde voorziening zou sneuvelen, onder het motto ‘Het één of het ander’.  Ik weet niet of we daar beter van worden met z’n allen.

Een ander punt is dat de reacties van lokale en regionale politici op de bijeenkomst ook vaak erg politiek gekleurd zijn. Dat zal er straks ongetwijfeld toe leiden dat bijvoorbeeld de SP in de Tweede Kamer gaat inzetten op het opstappen van minister Bruins, omdat die zijn belofte aan Lelystad volgens hen niet nakomt. Of dat een andere partij juist aandringt op het afschaffen van de marktwerking in de zorg.

Maar dat zijn allemaal politieke standpunten en spelletjes waar wij in Lelystad op korte termijn niets aan hebben, sterker, die afleiden van wat er hier nu aan de hand is en nu moet gebeuren. Ik heb niet veel hoop op het politieke proces in de Tweede Kamer dat gaat volgen. Ik hoop alleen maar dat de minister en met hem een meerderheid van de kamer de voorgestelde vernieuwingen in de zorg in Lelystad en omstreken onverbloemd steunen. Anders is de kater straks, zonder die vernieuwingen en zonder SEH en acute verloskunde, dubbel zo groot.

Lees ook: 'Terugkeer volwaardig ziekenhuis is niet reëel'