Inwoners Lelystad kunnen meedenken over bezuinigingen

Lelystad - De gemeente Lelystad moet bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Er komt minder geld binnen van het Rijk. Daardoor is er een tekort van 7 miljoen euro. De gemeente roept inwoners op om mee te denken over waarop bezuinigd kan worden.

Moeilijke keuzes maken

​Wethouder John van den Heuvel: 'In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flink bezuinigd om uit te komen met de begroting. Eerder dit jaar is duidelijk geworden dat de financiële situatie verder onder druk is komen te staan, zoals bij veel gemeenten overigens het geval is. Deze bezuiniging dwingt ons om moeilijke keuzes te maken en dat gaat iedereen merken. Daarom vraag ik aan inwoners om mee te denken over waarop bezuinigd zou kunnen worden'.

Mening van inwoners gevraagd

Het college van burgemeester en wethouders stelt in september de begroting voor 2020 – 2023 op. Bij deze begroting zitten ook voorstellen waarop bezuinigd kan worden. In het najaar moet de gemeenteraad dan ingrijpende keuzes maken: waarop wel en waarop niet bezuinigen om toch een sluitende begroting te krijgen? Inwoners worden gevraagd om mee te praten en mee te denken over de bezuinigingen. Er zijn vier bijeenkomsten. Ook kunnen inwoners hun mening geven via de website: www.lelystad.nl/bezuinigen.

De bijeenkomsten zijn op:

6 september: MFA Warande, tijdstip 19.00-21.30 uur.

11 september: Hanzeborg, tijdstip 19.00-21.30 uur

13 september: Waterbeve, tijdstip 19.00-21.30 uur    

16 september: Atolplaza, tijdstip  19.00-21.30 uur

Waarom moet de gemeente bezuinigen?

Dat de gemeente opnieuw moet bezuinigen, heeft te maken met verschillende besluiten die genomen zijn in Den Haag. Het takenpakket van de gemeente is flink uitgebreid in de afgelopen jaren, terwijl voor deze taken steeds minder geld gegeven werd. Bijvoorbeeld:

  • De gemeente moet de jeugdhulp en Wmo uitvoeren met veel minder geld dan eerdere jaren. Maar de kosten stijgen wel steeds meer.
  • De algemene uitkering die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk (het Gemeentefonds) valt lager uit dan eerder rekening mee is gehouden.
  • De gemeente mag  met ingang van 2022 geen precariobelasting meer heffen. Dit is een belasting op het gebruik van de openbare grond. Hiermee gaat een belangrijke inkomstenbron van de gemeente wegvallen.