Rapport over toekomst zorg in Flevoland wordt gepresenteerd

Lelystad - Zorgverkenner Bas Leerink en het betrokken team vanuit IG&H | Health presenteren op dinsdagavond 27 augustus in het Provinciehuis in Lelystad het adviesrapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’.

Openbare bijeenkomst

Deze bijeenkomst is georganiseerd voor gemeenteraden en Provinciale Staten en is openbaar. Iedereen die geïnteresseerd is, kan als toehoorder deze bijeenkomst bijwonen. De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Zorgverkenner Leerink onderzocht in opdracht van minister Bruno Bruins de huidige en toekomstige zorgbehoefte in Flevoland. Eén van de conclusies uit het rapport, dat in juli werd gepresenteerd, was dat de spoedeisende eerste hulp (SEH) en acute verloskunde niet terugkeren in Lelystad. Niet op korte termijn, maar ook niet op de langere termijn. Leerink concludeert dat terugkeer van beide afdelingen in Lelystad niet reëel is: het is onbetaalbaar en er is geen personeel voor te krijgen.


Gerelateerd nieuws