Waterpeil in heel Flevoland terug naar normaal

Regio - Waterschap Zuiderzeeland brengt het waterpeil in de vaarten van Flevoland weer terug naar normaal. De extra 10 centimeter water bovenop het normale waterpeil is niet meer nodig, omdat in de komende periode regelmatig een bui zal vallen.

Er is voldoende wateraanvoer. Het waterpeil in de vaarten wordt geleidelijk teruggebracht naar de normale waterpeilen. Het waterschap verwacht dat dit weekend dit niveau bereikt is.

Eind juni van dit jaar heeft het waterschap het waterpeil in de vaarten van Flevoland met 10 centimeter verhoogd. Dit was nodig vanwege het droge weer en de verwachting dat het nog een tijd zo zou blijven. Inmiddels is het zomerse weer wisselend en natter dan normaal.