Oldebroekerweg zeven weken afgesloten tijdens werkzaamheden

Biddinghuizen - In verband met wegwerkzaamheden is de Oldebroekerweg bij Biddinghuizen tot en met zaterdag 26 oktober afgesloten tussen de rotonde met de Baan en de kruising met de Olsterweg. De rotonde met de Baan blijft open evenals de kruising met de Olsterweg.

Omleidingsroute tussen Biddinghuizen en Elburg

De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer tussen Biddinghuizen en Elburg loopt via de Bremerbergweg en de Spijkweg. Dit is circa 4 kilometer en 5 minuten omrijden.

Alikruikweg dicht om sluipverkeer tegen te gaan

Om sluipverkeer tegen te gaan, gaat de Alikruikweg dicht voor doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer zoals bewoners en leveranciers zijn hier toegestaan tijdens de werkzaamheden. Verkeersregelaars zien hierop toe.

Omleidingsroute tussen Biddinghuizen en Kampen

Verkeer van Biddinghuizen naar Kampen kan kiezen voor de route via de Biddingringweg en Hanzeweg (en omgekeerd). Deze route is qua tijd en kilometers in de basis gelijk aan de route via de N709 Oldebroekerweg en de N306 Drontermeerdijk.

[De tekst gaat verder na het kaartje]

Werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernieuwd. De weg wordt verbreed naar 7,30 meter. De extra ruimte die dit geeft wordt gebruikt om naast de kantstreep (buiten de rijstrook) ribbelstroken en glasbollen aan te brengen. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep terecht komen. Het plateau dat zich tussen Oldebroekerweg 12 en 14 bevindt wordt tijdens de werkzaamheden opnieuw aangelegd.