Ziekenhuis St Jansdal stopt met zorgkeurmerken

Harderwijk / Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal heeft besloten om te stoppen met een aantal bekende zorgkeurmerken. Dit meldt het ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Harderwijk en Lelystad, op zijn website.

Met dit besluit volgt het ziekenhuis andere ziekenhuizen in Nederland die vinden dat keurmerken geen onderscheidende waarde meer hebben. ‘Wel kosten ze veel tijd en geld, wat ten koste gaat van de patiëntenzorg’.

Enorme administratieve last

‘De keurmerken waren van grote waarde voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. De keerzijde is echter dat medewerkers een enorme administratieve last ervaren met het bijhouden van veel eisen die bij de keurmerken horen’, zo stelt het ziekenhuis.

‘We willen, net als vele andere zorgaanbieders, af van paarse krokodillen in zorgland’, legt Leonie Boven van de Raad van Bestuur uit. ‘Er is sprake van een scala aan keurmerken. Met grote regelmaat lopen inspecteurs en controleurs hier op de werkvloer. Dit heeft zeker z’n waarde gehad in het verleden en geleid tot kwaliteitsverbetering in het hele land. Patiënten konden op deze manier snel zien welk ziekenhuis de zaken op orde had en welke niet’.

Inmiddels voldoen vrijwel alle ziekenhuizen aan de keurmerken. ‘Hiermee is de toegevoegde waarde van het in stand houden van de keurmerken niet meer duidelijk’, aldus het ziekenhuis. ‘Het kost daarentegen in een aantal gevallen geld en tijd’, legt Boven uit. ‘Vandaar dat we besloten hebben om te stoppen met externe keurmerken. We borgen de kwaliteit door deze in onze eigen kwaliteitssystemen in te bedden. Onze medewerkers hebben zo meer tijd over voor de patiënt en dat is een goede zaak’.

Leonie Boven begrijpt dat mensen bang zijn dat de kwaliteit vermindert als keurmerken verdwijnen. Ze geeft aan dat dat onnodig is: ‘De patiënt kan erop vertrouwen dat wij blijven werken aan kwaliteit en veiligheid. De eisen van de keurmerken gebruiken we als leidraad. Ons digitale patiëntensysteem Epic draagt daar flink aan bij met ingebouwde controlesystemen. Ook toetsen het ‘Nederlands Instituut voor accreditatie in de Zorg’ (NIAZ) en de Inspectie met grote regelmaat de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen’.

Transparantie

St Jansdal vindt het heel belangrijk om transparant te zijn over de kwaliteit van zorg. Op de website www.ziekenhuischeck.nl is de kwaliteit van een groot aantal behandelingen per ziekenhuis in te zien. Daarnaast geven veel patiënten via www.zorgkaartnederland.nl aan hoe zij de zorg hebben ervaren. ‘Dit zijn hele bruikbare websites’, geeft Leonie aan. ‘Daarnaast blijven patiëntenverenigingen de kwaliteit van zorg onderzoeken. Wij zijn ook voorstander van objectief vergelijken. Het borgen van de kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel bij ons. We zijn te allen tijde bereid om daar verantwoording over af te leggen’.

De medisch specialisten van St Jansdal staan volledig achter de stap om te stoppen met de keurmerken. ‘De stafbesturen van een zevental ziekenhuizen in onze regio, waaronder ook het UMC Utrecht, hebben de krachten gebundeld”, vertelt Carel Doreleijers, voorzitter van de Vereniging Medische Staf. “Zij hebben de Raden van Bestuur opgeroepen te stoppen met de keurmerken. Wij zijn blij dat met deze stap de registratielast in de zorg vermindert’.

Bron: Stjansdal.nl


Gerelateerd nieuws