Zandhappen op de Houtribdijk

Lelystad - De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen was van zaterdag tot en met maandagmorgen afgesloten voor verkeer. Door de harde wind waaide veel zand op het wegdek, waardoor een onveilige situatie ontstond.

Schade melden

‘De wind hield erg lang aan, waardoor het lastig opruimen was’, aldus Jacob Jansen, woordvoerder van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. ‘Mensen en bedrijven die schade hebben geleden, kunnen zich melden bij Rijkswaterstaat, waarna hun klacht in behandeling wordt genomen.’

De Houtribdijk wordt aangepakt omdat de dijk niet meer voldeed aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. De nieuw aangelegde zanderige oevers verminderen de golfslag tegen de dijk, waardoor deze minder belast wordt. Bij sterke wind stuift het zand echter (soms wel tot 30 centimeter hoog) op het wegdek.

Extra maatregelen

In juni nam Rijkswaterstaat al extra maatregelen tegen de zandoverlast. Rijkswaterstaat zaaide gras om het zand vast te houden en bedekte sommige vlaktes met een laagje aarde. Ook zijn langs de weg zandstuifschermen geplaatst, die vervolgens kapot waaiden.

‘Het blijkt dat het aanbrengen van de laag grond effectief is: op de delen waar grond is aangebracht heeft geen verstuiving plaatsgevonden. Het aanbrengen van de grondlaag is een hele logistieke operatie. De meest kritische delen zijn eerst bedekt met een laag grond. De rest zal de komende periode worden bedekt. Uiteindelijk is gras de permanente oplossing. Inmiddels slaat het gras op bepaalde plekken aan,’ vertelt de woordvoerder.

Medio 2020 is de dijkversterking gereed. Na de versterking is de dijk bestand tegen stormen die gemiddeld eens in de 10.000 jaar voorkomen.