Provincie: 'Verzorging konikpaarden is zaak van Staatsbosbeheer'

Lelystad - De provincie grijpt niet in bij de vangweides voor de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dat is de uitkomst van een debat woensdag, waarvoor Provinciale Staten van zomerreces terug was geroepen.

Verschillende partijen drongen er op aan beschuttingsmogelijkheden te creëren voor de 150 konikpaarden die in de weides wachten op transport naar een natuurreservaat in Wit-Rusland. Maar de provincie gaat daar formeel niet over, hield gedeputeerde Jop Fackeldey de staten voor. De verzorging van de paarden is een zaak van Staatsbosbeheer, en het is aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om er op toe te zien dat dat goed gebeurt.

Moreel verantwoordelijk

De provincie heeft wel nauw contact over de zaak met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de NVWA, omdat men zich wel moreel verantwoordelijk voelt voor de situatie. Die is ontstaan omdat de konikpaarden verhuizen vanwege het provinciale beleid het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen.

'Weinig last van hitte'

'Staatsbosbeheer zegt dat de paarden prima verzorgd worden. 'Ze hebben weinig last van de hitte, ook niet van de extreme hitte van onlangs'.

Actie tegen 'wanbeleid'

Tegenstanders van het beleid hebben voor zaterdagmiddag 24 augustus een grote actie aangekondigd. Zij verzamelen zich om 13.00 uur aan de Kitsweg in Lelystad om te demonstreren tegen het 'wanbeleid van de provincie en Staatsbosbeheer'. Volgens de actievoerders wordt het rapport van de Commissie Van Geel niet goed uitgevoerd.