Rekenkamerrapport Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein

Dronten - De Rekenkamer Dronten heeft een onderzoek uitgevoerd over het onderwerp ‘Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein; Werkbaarheid van wet- en regelgeving’. Het onderzoek bevestigt het beeld van de Rekenkamer dat zorgvuldig omgaan met privacy en privacygevoelige informatie veel aandacht verdient en krijgt.

Werkbaarheid

‘De wetgeving is een gegeven, waarmee op een goede wijze dient te worden omgegaan. In het onderzoek heeft daarom werkbaarheid centraal gestaan.’ Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in deze werkbaarheid en, daar waar nodig, aanbevelingen mee te geven om de werkbaarheid te vergroten door belemmeringen weg te nemen. Het rapport met de resultaten van het onderzoek, alsmede de conclusies en aanbevelingen, zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Dronten. Naar verwachting wordt het rapport geagendeerd voor de commissievergadering van 5 september 2019 en de daarop volgende raadsvergadering.