Stationsplein
Door Kees Bakker

Dilemma's over het ziekenhuis

Lelystad/Dronten - Het dilemma voor Lelystad is als volgt: St Jansdal wil een nieuw ziekenhuis bouwen op de plek van het huidige ziekenhuisterrein. Het oude gebouw van MC Zuiderzee is bouwtechnisch in orde, maar de installaties en medische ruimtes aanpassen aan de eisen van deze tijd is kostbaarder dan nieuwbouw. Bovendien is het gebouw veel te groot: meer dan de helft staat leeg.

Lelystad wil graag een volwaardig ziekenhuis, maar wil ook niet zondermeer afscheid nemen van het karakteristieke gebouw in het centrum. Dat heeft bovendien een erfgoedwaarde. Maar ja: als St Jansdal moet kiezen tussen de bouw van een volwaardig nieuw ziekenhuis of een ziekenhuis met minder functies in het huidige gebouw, wat kies je dan? Het eerste natuurlijk. Vandaar dat de politiek vindt dat er een uiterste poging moet worden gedaan (delen van) het huidige gebouw te behouden voor de generaties na ons, maar dat is geen uitsluitende voorwaarde.

Het dilemma voor Dronten is als volgt: na het sluiten van de spoedeisende eerste hulp in Lelystad is de bereikbaarheid van zo’n post in de omgeving tijdrovender geworden. Met name voor inwoners van Swifterbant is de rijtijd van de ambulance toegenomen. Dus pleit Dronten voor meer ambulanceposten, met een betere spreiding over Flevoland. Terecht.

Dronten pleit ook voor een volwaardig ziekenhuis, met spoedeisende eerste hulp en acute verloskunde, nabij het vliegveld en de A6. Daar snap ik dan weer wat minder van. Op de aanrijtijden van en naar het ziekenhuis heeft dat nauwelijks effect. Voor mensen die iemand in het ziekenhuis willen bezoeken of er zelf voor een poliklinische afspraak naartoe moeten en die van het openbaar vervoer afhankelijk zijn, is het effect wel groot. Het zou betekenen dat het ziekenhuis, ook voor mensen uit Dronten, niet meer met alleen de trein bereikbaar zou zijn, en er dus extra openbaar vervoer voorzieningen moeten komen. Het effect voor Lelystedelingen die naar het ziekenhuis moeten is nog groter.

Bovendien heeft St Jansdal al laten weten te willen bouwen op het terrein van het huidige ziekenhuis. Het zou goed zijn als Dronten zich bij dat besluit neerlegt. Het is fijn als de regio één geluid laat horen.