Stichting buigt zich over poldercanon

Emmeloord - Stichting Canon De Noordoostpolder is woensdagmiddag officieel opgericht. De vier bestuursleden Jan Mulder (voorzitter), Anjo Geluk (secretaris/penningmeester), Harrie Scholtmeijer en Hans Veenhuis zetten in aanwezigheid van notaris Adri Hartsuiker hun handtekening onder de stichtingsakte.

Doelstelling van de stichting is een canon te realiseren over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Daardoor zal de kennis over de lokale historie toenemen, zowel bij de eigen bevolking, als bij bezoekers van het gebied. De stichting is een initiatief van de fractie ONS Noordoostpolder. De gemeenteraad omarmde het plan van fractievoorzitter Berthoo Lammers en stelde eind september 20.000 euro beschikbaar voor het realiseren van deze canon. Het stichtingsbestuur gaat zich in de komende maanden onder meer buigen over de volgende vragen: Voor wie wordt de canon vooral gemaakt, wat wordt de presentatievorm en welke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Noordoostpolder zullen via de vensters te zien zijn. De bevolking wordt bij deze zoektocht betrokken. Onder meer via de in ontwikkeling zijnde website www.canonnoordoostpolder.nl.