Dronten gaat op zoek naar ruimte voor woningbouw

Dronten - Dronten gaat op zoek naar ruimte om te groeien. Letterlijk: het komend jaar gaat de gemeente samen met inwoners en betrokkenen kijken waar er nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Daar moet dan vanaf 2026/2027 de groei van Dronten plaatsvinden.

Kern Dronten

De huidige woningbouwlocaties worden de komende jaren voltooid of ontwikkeld. Maar om er voor te zorgen dat er ook daarna ruimte is om te groeien, moet de zoektocht naar geschikte locaties nu al worden gestart, zegt wethouder Roelof Siepel.

Dat geldt dan voor de kern Dronten. Biddinghuizen heeft met de Graafschap, waar nog ruimte is voor zo’n 400 woningen, genoeg capaciteit. Dat geldt ook voor Swifterbant, dat aan de zuidkant gaat groeien en waar ruimte is voor 600 woningen. ‘Maar om aan de doelstelling van 250 woningen per jaar te voldoen, zoals is afgesproken in de Woonvisie, moet nu al de zoektocht naar nieuwe locaties worden gestart.’

Inbreiding

‘Voor de komende vijf jaar is er voldoende plancapaciteit, zeker als invulling is gegeven aan het Hanzekwartier. Om daarna te kunnen doorpakken, moeten we nu al kijken hoe we in de toekomst aan onze ambitie kunnen voldoen.’

Daarbij wordt in eerste instantie naar ‘inbreidingslocaties’ gekeken: nieuwe locaties rond het centrum van Dronten, maar ook de mogelijkheden die de parkresidentie en Flevomanege bieden. Zoeklocaties in het centrum tekenen zich af rond de zuidwestzijde van het Gangboord en aan de oostzijde rond De Ketting. Zo zullen het Ichthus College en het Almere College op termijn verhuizen naar een nieuwbouwlocatie bij het station, waardoor daar ruimte vrijkomt. Voor de Parkresidentie stonden nog 80 woningen gepland, maar omdat er minder vraag is naar woningen met grote kavels, wordt dat opgeschroefd tot 130 woningen.

Pilot Flevomanege

Voor wat betreft de Flevomanege: ‘In een recent besluit van de gemeenteraad is gevraagd een zorgvuldige afweging te maken tussen groen en bouwen. Daarom willen we na de zomer een traject starten waarin samen met initiatiefnemer, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeenteraad wordt gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw.’

Bij alles geldt dat inwoners bij de plannen worden betrokken. Inwoners in het algemeen, en omwonenden in het bijzonder. Voor wat betreft de locatie Flevomanege wordt gekeken of daarmee een pilot kan worden gedraaid, die alvast handelt in de geest van de nieuwe Omgevingswet, die er aan zit te komen. Daarin staat beschreven dat er voor plannen draagvlak moet zijn in de omgeving.