Bezwaar tegen afwijzen subsidie voor De Alk is afgewezen

Dronten - Het bewaar van de gemeente tegen de afwijzing van een subsidieaanvraag voor zwembad De Alk is door de provincie afgewezen. Er rest de gemeente nu alleen nog een gang naar de rechter, maar dat neemt men nog in overweging.

Geld uit fonds

De provincie heeft in het fonds Leefbaarheid geld beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in de dorpen en het buitengebied versterken. De gemeente meende daarin een goede kans te maken voor het plan ‘Naar een toekomstbestendig zwembad De Alk in Biddinghuizen’.

Dat is een plan dat gedragen wordt door een grote groep inwoners van Biddinghuizen, die er als vrijwilliger ook de schouders onder willen zetten. Maar, zoals alles in het leven, hangt er ook een prijskaartje aan: 175.000 euro. Met dat geld moeten het openluchtzwembad en de omgeving worden opgeknapt, zodat De Alk er weer jaren tegenaan kan.

Puntensysteem

Een eerdere aanvraag voor subsidie uit het fonds is al afgewezen, en ook het bezwaar dat de gemeente daar tegen heeft aangetekend, is nu afgewezen. Aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem, en andere projecten in Flevoland scoren daar beter. Bovendien zou met het toekennen van de aanvraag het subsidieplafond voor het fonds worden overschreden.

Eventueel beroep

Maar de gemeenteraad heeft eerder al aangekondigd bij te springen als het bezwaar tegen het afwijzen van de subsidie zou worden afgewezen. Begin deze maand besloot men dat het dan de gemeente moet zijn, die garant staat voor dat bedrag en dus ook voor de toekomst van De Alk.

De gemeente overweegt nog beroep aan te tekenen tegen het afwijzen van het bezwaar. Dat zou dan moeten bij de Rechtbank Midden-Nederland. De afdeling juridische zaken beoordeelt nu of dat zinvol is. Na het zomerreces wordt besloten of er beroep wordt aangetekend en zal de gemeenteraad over het besluit worden geïnformeerd.