Dronten wijst tijdelijke uitbreiding AZC af

Dronten - Het college van Dronten heeft een tijdelijke capaciteitsuitbreiding van het AZC in Dronten afgewezen.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het college gevraagd voor een periode van twee jaar 300 extra opvangplaatsen te mogen realiseren in de vorm van units of wooncontainers.

Nog geen sluitende oplossing

In de overwegingen om het verzoek af te wijzen speelt voor het college mee dat het Rijk nog geen sluitende oplossing heeft voor de instroom aan vluchtelingen en de daarbij behorende lange asielaanvraag procedures. Daarnaast zijn er onvoldoende opvanglocaties en zijn deze niet gelijk verspreid over Nederland. Ook is er nog geen oplossing voor het tekort aan capaciteit op de woningmarkt die de doorstroom naar een woning van de statushouders belemmerd.

Gastvrije gemeenten

Wethouder Peter van Bergen licht toe: ‘Zodra er een toename of opvangprobleem ontstaat, wordt er eerst gekeken naar gastvrije gemeenten met al gevestigde AZC’s. De bestuursvoorzitter van het COA, de heer Schoenmaker, geeft zelf ook al dat er een scheve verhouding is van opvang en AZC’ s over het land. Hij pleitte in een interview voor meer spreiding van AZC’s over Nederland. Het college onderstreept dat streven van het COA.’

Bovengemiddeld inspannen

Ook speelt mee in de besluitvorming van de gemeente, zo stelt Van Bergen, 'dat we als gezamenlijke gemeenten in de provincie Flevoland ons bovengemiddeld inspannen voor de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders'

Elk jaar voldoet Dronten aan de taakstelling betreffende de huisvesting van statushouders. Samen met de woningcorporatie wordt voor een iedere statushouder die toegewezen is aan Dronten een passende woning gevonden. De druk op de capaciteit aan opvangplaatsen in Nederland ontstaat mede doordat vergunninghouders/statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning.

Verplichting nakomen

In de overwegingen heeft ook meegespeeld dat niet elke gemeente haar verplichting nakomt om statushouders te huisvesten. De laatste overweging die voor college een rol heeft gespeeld in de besluitvorming is dat wij al meerdere malen onze hulp aan het COA hebben geboden. ‘De afgelopen jaren hebben wij al meerdere malen onze medewerking verleend aan duurzame en tijdelijke uitbreiding van het AZC,’ stelt Van Bergen. ’Zo heeft de gemeente medewerking verleend aan duurzame en tijdelijke uitbreiding van het AZC, van oorspronkelijk 600, naar 800, naar 1.000, naar tijdelijk 1.300 en uiteindelijk naar 1.000 opvangplaatsen.’

Waardering

In de brief aan het COA spreekt het college haar waardering uit over de samenwerking die de gemeente ervaart met het AZC en haar medewerkers. ’Het college wijst erop dat zij graag een gastvrije gemeente wil zijn voor de 1.000 asielzoekers die COA nu in Dronten opvangt. Hiervoor was en is elke keer maatschappelijk draagvlak geweest, en dat willen we ook graag behouden,’ besluit Van Bergen.