Hospice Dronten houdt bijeenkomst

Dronten - Voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij Hospice Dronten wordt maandag 5 augustus een informatieavond gehouden. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Hospice aan Copernicuslaan 1 in Dronten.

Ondersteuning

Aanwezigen horen deze avond wat het vrijwilligerswerk bij het hospice inhoudt en waarom vrijwilligers hier voor gekozen hebben. Vrijwilligers bij Hospice Dronten bieden aan mensen in de laatste levensfase zowel ondersteuning thuis als in het hospice. Dit ter ondersteuning van de mantelzorgers. Vrijwilligers hoeven geen ervaring te hebben in de zorg, maar dat mag natuurlijk wel.

's Nachts ingezet

Vrijwilligers thuis worden voornamelijk ’s nachts ingezet om te waken, maar ook overdag kan het soms even nodig zijn om de mantelzorgers te ontlasten. Voor het hospice is behoefte aan zowel zorgvrijwilligers als aan gastvrouwen en gastheren. Zorgvrijwilligers verrichten lichte zorgtaken: het bieden van hulp bij de persoonlijke verzorging en met eten en drinken.

Licht huishoudelijke taken

Een gastvrouw of gastheer doet licht huishoudelijke taken en verricht in het algemeen geen zorg op de gastenkamers. Er wordt gewerkt in diensten van steeds vier uur aaneengesloten, tussen 7.00 uur en 23.00 uur. De nachtperiode van 23.00 tot 7.00 uur wordt verzorgd door een verpleegkundige van Icare, die een beroep kan doen op een vrijwilliger die ‘slaapdienst’ heeft in het hospice.

Basistraining

Om als vrijwilliger goed voorbereid te zijn op de taken volgt de vrijwilliger een basistraining. Tijdens deze training wordt de nodige kennis opgedaan maar deze is tevens bedoeld om te ontdekken of de vrijwilliger het omgaan met stervenden en hun naasten aan kan. De eerstvolgende trainingen zijn gepland op 27 en 28 september, 26 oktober en 23 november.

Gesprek

Met belangstellenden wordt eerst contact opgenomen en een gesprek gevoerd, voordat wederzijds besloten wordt of iemand de basistraining kan en wil volgen. De vrijwilliger volgt voorafgaand aan de training individueel thuis een e-learning waarbij er al verschillende onderwerpen aangekaart worden.

Wie meer wil weten over vrijwilligerswerk bij het Hospice Dronten kan naar de informatieavond komen. Aanmelden kan via secretariaat@hospice-dronten.nl.