Eerste Lelytalenten halen diploma

Lelystad - Trotse ouders, docenten, coaches maar ook praktijkbegeleiders waren getuige van de diploma-uitreiking aan de eerste Lelytalenten. Het was een feestelijke avond met afstudeerhoedjes, muziek, ballonnen, blije gezichten en opluchting.

Leren vanuit schoolbanken en boeken lastig

Voor veel studenten die meedoen aan het programma Lelytalent is leren vanuit de schoolbanken en boeken lastig. Sommige leerlingen hebben thuis heel wat uitdagingen waardoor de energie en aandacht voor leren op de achtergrond belandt. Ook heeft Lelytalent studenten die kort in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog aan het leren zijn. Lelytalent heeft aandacht voor deze uitdagingen. Er is extra begeleiding en er wordt zoveel mogelijk in de praktijk in een bedrijf of organisatie geleerd: leren in de praktijk vinden Lelytalenten leuk en prettig.

Ups en downs

Erwin is een trotse docent van het MBO College. Hij heeft een aantal leerlingen het afgelopen jaar intensief begeleid. ‘Met ups en downs zijn we er als klas tegenaan gegaan.’ Hij laat weten hoe belangrijk het is dat de praktijkbegeleider Mirjam van Welzijn Lelystad ook aanwezig is. Ze heeft vier leerlingen heel intensief en met veel plezier begeleid. ‘Er is dit jaar een hele goede basis gelegd voor volgend jaar, zegt Mirjam stellig.’

Pittig jaar achter de rug

Sommige studenten die een diploma ontvingen waren alleen, zonder ouders, broers of zussen. Gelukkig waren er ook veel met de hele familie gekomen, in feestelijke kleding. De leerlingen hebben een pittig jaar achter de rug waarin ze echt zelf leerden verantwoordelijkheid te nemen en te ontdekken welk beroep hen aanspreekt. Veel studenten zien in dat ze verder willen leren en specialiseren in een beroep; ze gaan verder op MBO niveau 2.

Slechts drie jaar in Nederland

Eén van de geslaagden is Jazeera, een meisje dat slechts drie jaar in Nederland woont. Ze komt uit Afghanistan. Daar mogen meisjes niet naar school. Ze is heel gemotiveerd begonnen aan Lelytalent en het resultaat is er ook naar. Zelfs met een hele hoge score op Nederlands. Voor haar is het echt een voorrecht om te leren.

Zichtbaar trots

Projectleider Lelytalent Giny Smits is zichtbaar trots. ‘Praktijkopleiders en teamleden van Entree hebben met grote bevlogenheid en betrokkenheid deze studenten begeleid en het resultaat mag er zijn,’ aldus Giny.

Voorbereidingen nieuw schooljaar

De komende weken geniet het Lelytalentteam na van dit hoogtepunt waar iedereen naar toe heeft geleefd, tegelijkertijd is het team vol in de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. ‘We hebben er weer zin in en zijn de ervaringen van dit jaar nemen we weer mee naar het komende jaar,’ laten de docenten weten.

Volop in ontwikkeling

Lelytalent is op 1 juni 2018 gestart en volop in ontwikkeling. Doel van het project is verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen. Ook het Lelystad Akkoord speelt een belangrijke rol in het verbinden van bedrijven en onderwijs. Inmiddels werken dertig bedrijven, Werkbedrijf Lelystad en teams Entree en niveau 2-opleidingen van MBO College Lelystad als partners samen aan onderwijsontwikkeling waarbij voorbereiding op kansrijke werksoorten centraal staat. De nadruk ligt met name op het leren in de praktijk. Intensieve begeleiding en scholing van alle betrokkenen, praktijkopleiders en overige begeleiders zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Deskundigheidsbevordering

Naast de extra begeleiding en aandacht voor de leerlingen draagt het project ook bij aan de deskundigheidsbevordering van bedrijven op het gebied van het boeien en binden van praktisch arbeidspotentieel.