Merendeel oud-medewerkers ziekenhuis heeft nieuwe baan

Lelystad - Meer dan de helft van de oud-medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen die in februari aanwezig waren bij een voorlichtingsbijeenkomst voor oud-medewerkers die nog niet elders aan de slag waren, heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden.

Na het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen hielden Zowelwerk, gemeente Lelystad, UWV, Werkbedrijf Lelystad en het WerkgeversServicepunt (WSP) Flevoland een voorlichtingsbijeenkomst voor oud-medewerkers die nog niet elders aan de slag waren. De bijeenkomst was bedoeld om bij te dragen aan het uitzicht op een nieuwe baan voor deze groep. Vier maanden later blijkt dat meer dan de helft van de aanwezige oud-medewerkers intussen een nieuwe baan heeft gevonden.

Regionale samenwerking

Ruim 100 mensen, van wie 83 oud-medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waren aanwezig tijdens de bijeenkomst in februari. Zij zijn met 21 regionale werkgevers uit de sector zorg en welzijn en daarbuiten in contact gekomen.

Vervolgaanbod

Recentelijk hebben Zowelwerk en UWV opnieuw contact gezocht met de bezoekers van de bijeenkomst die om wat voor reden dan ook er nog niet in zijn geslaagd een nieuwe baan te vinden. Uit dat contact blijkt dat er nog altijd een groep is die nog geen nieuwe uitdaging heeft gevonden. Voor hen wordt de komende periode begeleiding op maat georganiseerd door Zowelwerk, UWV en relevante partners.

Medisch personeel sneller aan het werk

De primaire doelgroep van de voorlichtingsbijeenkomst, medisch personeel, is naar verhouding met het personeel dat buiten de zorgsector werk zocht, snel weer aan het werk gegaan. Bezoekers van de voorlichtingsbijeenkomst gaven aan tevreden te zijn over het initiatief, de brede oriëntatie mogelijkheden, de directe ontmoetingen met werkgevers en de nazorg die wordt geboden. Deze voorlichtingsbijeenkomst kreeg als evaluatiecijfer van bezoekers een score van 4,16 sterren uit maximaal 5 sterren. Opvallend in de evaluatie was dat werkgevers aangaven meer potentiële kandidaten te hebben gesproken dan bij andere banenmarkten.

Alle partijen zijn blij dat via deze samenwerking oud-medewerkers van het MC IJsselmeerziekenhuizen de nodige ondersteuning hebben gekregen in hun zoektocht naar een nieuwe baan.