Politiek wil dat grof afval zo veel en goed mogelijk wordt gescheiden

Lelystad - De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan met een investering van ruim 1,4 miljoen euro in ondergrondse containers. Daarmee moet de komende maanden ‘het nieuwe inzamelen’ worden ingevoerd, waarbij restafval in verschillende wijken naar ondergrondse containers moet worden gebracht.

Bij huis komen er containers voor papier, GFT- en PMD-afval (plastic, metaal en drankkartonnen). Alleen de wijken die daarvoor hebben gekozen, krijgen een extra container voor restafval aan huis.

Grof afval

De meeste discussie ging dinsdag echter over het weer gratis ophalen van grof afval, dat tegelijkertijd wordt ingevoerd. Bewoners die grof afval hebben kunnen HVC bellen, die vervolgens twee keer per week met kraakwagens door Lelystad rijdt om dat op te halen.

Maar is één keer per week niet voldoende, wilde D66 weten? Andere partijen willen juist dat HVC wat soepeler omgaat met die twee keer per week: als het de ene week nodig is drie keer uit te rukken, kan dat in rustige zomer- of wintermaanden wellicht worden ingehaald met minder uitrukken. Zo lang het gemiddelde, en het daaraan verbonden prijskaartje van maximaal 150.000 euro per jaar, maar gerespecteerd wordt. Wethouder Elly van Wageningen gaf aan daar wel over in gesprek te zijn met HVC. De verwachting is namelijk dat als het grof afval weer gratis wordt opgehaald, dat in eerste instantie ook tot een groot aanbod zal leiden. Veel Lelystedelingen kunnen dat aangrijpen de zolder nu maar eens echt op te ruimen.

Beter scheiden

Andere partijen maken zich zorgen over de staat waarin dat grof afval wordt verwerkt. Het wordt namelijk opgehaald met kraakwagens, waardoor er eenmaal op het afvalstation nog maar beperkt afval kan worden gescheiden. En de bedoeling van dat nieuwe inzamelen is nu juist dat er beter gescheiden wordt.

Op voorstel van de SP werd daarom besloten dat er zo spoedig mogelijk en uiterlijk vanaf 1 januari 2020 gekeken wordt of in ieder geval huisraad, wit- en bruingoed en tuin- en snoeiafval gescheiden kunnen worden opgehaald. En als dat dan meer kost dan de 150.000 euro per jaar, moet de gemeenteraad dan maar beslissen of men dat er voor over heeft. Alleen Leefbaar Lelystad steunde dat voorstel niet.  

Herbruikbare spullen

Verder heeft de gemeenteraad op voorstel van de VVD ook nog afgesproken dat er bij het ophalen van grof afval zoveel mogelijk zal worden gekeken of er nog bruikbare spullen bij zitten. Dat gebeurt dan in samenwerking met bijvoorbeeld De Groene Sluis, Het Goed of andere kringloopbedrijven of bijvoorbeeld het Repair Café.

Edwin Hers (VVD) had, om zijn betoog kracht bij te zetten, zijn oude heggeschaar meegenomen. ‘Die heeft ontelbare groene containers gevuld. Maar mijn dilemma is nu wel of ik ‘m in de grijze container doe, waar-ie precies inpast, of naar de Zeeasterweg breng.’ Van bezoekjes aan dat adres wordt komt Hers altijd gedeprimeerd terug. ‘Als je ziet hoeveel goede spullen daar in de containers wordt gegooid, dat is echt zonde.’ Hers wil daarom dat er een maximale inspanning wordt gedaan alle herbruikbare spullen uit het grof afval te halen. Dat voorstel werd door alle partijen in de gemeenteraad gesteund, behalve door Leefbaar Lelystad en LeystadsBelang.

Minder kosten

Uiteindelijk moet deze nieuwe manier van inzamelen leiden tot beter gescheiden afval, minder restafval en daarmee een lagere afvalstoffenrekening. Op voorstel van Leefbaar Lelystad zal de eerste twee jaar jaarlijks een prognose worden gemaakt over de te verwachten effecten van het nieuwe inzamelen. Bovendien moet het de eerste twee jaar worden geëvalueerd, waarbij ook moet worden gekeken wat de precieze kostenbesparing is van het nieuwe inzamelen, en welk effect dat heeft op de afvalstoffenheffing. Alleen de VVD en Forum voor Flevoland steunden dat voorstel niet.

Heggeschaar

Wat er met de heggeschaar van Edwin Hers is gebeurd of gaat gebeuren, is nog niet bekend. Maar we gaan er niet vanuit dat die dinsdag als zwerfafval is achtergelaten in de gemeenteraadszaal.