Politiek houdt weg vrij voor terugkeer SEH en acute verloskunde

Lelystad - De gemeenteraad heeft zich nog niet neergelegd bij het niet terugkeren van spoedeisende eerste hulp (SEH) en acute verloskunde in St Jansdal in Lelystad. Vrijdag wordt een rapport van de zorgverkenner verwacht, waarin de toekomst van de zorg in Flevoland wordt geschetst.

Maar vooruitlopend op nieuwbouwplannen die St Jansdal heeft in Lelystad, wordt de weg voor een eventuele terugkeer van SEH en acute verloskunde wel opengehouden.  

Uitgangspunten

Dinsdag boog de gemeenteraad zich over de ‘nota van uitgangspunten Ziekenhuisweg 100’, waarin wordt vastgelegd wat er straks wel en niet mogelijk is op de locatie van het huidige ziekenhuis en de parkeerterreinen daaromheen. St Jansdal heeft al aangegeven dat aanpassing van het huidige ziekenhuis aan alle eisen van deze tijd waarschijnlijk veel duurder is dan nieuwbouw van een kleiner ziekenhuis.  Het huidige gebouw is bovendien veel te groot voor de zorg die St Jansdal nu en in de nabije toekomst wil leveren. Men gebruikt slechts de helft van het ziekenhuisoppervlak.

De gemeenteraad snapt dat, maar wil niet dat het terrein waarop een eventueel nieuw ziekenhuis wordt gebouwd straks zo vol komt te staan, dat uitbreiding van het ziekenhuis niet meer mogelijk is. Daarom heeft men dinsdag besloten ‘het bestemmingsvlak van de ziekenhuisfunctie van een dermate omvang moet zijn dat in de toekomst uitbreiding mogelijk is’.

Architectonische kwaliteit

De gemeenteraad wil ook nog niet zomaar afscheid nemen van het kenmerkende gebouw dat er nu staat. De Erfgoedcommissie heeft het gebouw beoordeeld en concludeert dat het zo kenmerkend is voor Lelystad, dat het eigenlijk niet in zijn geheel gesloopt zou mogen worden en dat in ieder geval delen ervan bewaard moeten blijven.

Het dilemma voor de politiek daarbij is wel dat als men nu zou moeten kiezen voor volledige sloop en een nieuw ziekenhuis met spoedeisende eerste hulp en acute kraamzorg, of behoud van het huidige gebouw zonder die twee voorzieningen, de keuze natuurlijk uitgaat naar het eerste. Men wil eventuele nieuwbouwplannen dus niet helemaal op slot gooien om het gebouw te kunnen behouden, maar de gemeenteraad heeft dinsdag wel besloten dat ‘het behoud van de specifieke architectonische kwaliteit een uitgangspunt is voor toekomstige ontwikkelingen’.

Gerelateerd nieuws