Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

De jeugd van tegenwoordig

De jeugd van tegenwoordig. Het is een gevleugelde uitspraak over de jongeren van nu. Wie echter terugdenkt aan zijn eigen jeugd weet dat de ouderen van toen hetzelfde zeiden over de ons, de jeugd van toen.

Recent was de jeugd in onze gemeente weer onderwerp van gesprek, zowel in Dronten als in Swifterbant. De Dronter jeugd stookte vuurtjes in het Wisentbos en in Swifterbant werden op een aantal plaatsen - waaronder het zwembad - vernielingen aangericht.

Is er dan nieuws onder de zon? Ik dacht het niet. Zelfs in mijn jeugd in Amsterdam stookten we menig fikkie er vraten we wel eens dingen uit waar je nu niet bepaald trots op kunt zijn; we voerden zelfs gevechten tussen buurten, waar de politie zelfs aan te pas moest komen.

Hangjongeren

Toch zijn er wel verschillen tussen toen en nu. Waar jongeren die iets uitspookten vroeger voor nozem werden uitgemaakt, spreken we anno 2019 over hangjongeren die moeten kunnen chillen. Thans heb je jongerenwerkers en een wijkagent die de moeite nemen om met je in gesprek te gaan. Zelfs onze nieuwbakken burgemeester is bereid een gesprek te voeren met de (hang)jongeren. Kortom, er is nu - terecht - veel meer aandacht voor de jeugd. Jeugd op zich is lastig om in beleid te zetten. Heb je een keer een groep jongeren positief weten te benaderen, een paar jaar later kun je weer opnieuw beginnen omdat de jeugd anders van samenstelling is.

JOP

Een treffend voorbeeld daarvan is de jeugd in Swifterbant. In die plaats verscheen, achter De Steiger, jaren geleden de eerste jongeren ontmoetingsplek (JOP). De overlast werd daar echter zo groot dat deze hangplek voor jongeren snel weer ter ziele was. In Biddinghuizen sloeg de JOP wel aan, mede door de inzet van vrijwilligers.

Het is het beste om de behoefte van de jeugd van nu goed in beeld te houden, al is in vergelijking met vroeger het alcohol- en drugsgebruik een extra factor waar je mee hebt te dealen. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat het, net als vroeger, gewoon die jeugd van tegenwoordig blijft.