Nieuw college Gedeputeerde Staten aan de slag

Lelystad - De zes nieuwe gedeputeerden van de provincie Flevoland zijn tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag geïnstalleerd door commissaris van de Koning Leen Verbeek. Onder de noemer 'Flevoland: ruimte voor de toekomst' sloten VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66 een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023.

Samen met inwoners, Provinciale Staten (PS), gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers wordt ingezet op verbetering van mobiliteit, klimaat, energie, natuur, recreatie, toerisme, openbaar bestuur, economie en werkgelegenheid. Er is een goede balans tussen stad en platteland. Maatschappelijke structuren en leefbaarheid worden versterkt.

Samenwerken, ontwikkelen en investeren

De pioniersgeest die Flevoland kenmerkt wordt voortgezet en de basisvoorzieningen voor elke Flevolander zijn op orde. Het coalitieakkoord speelt in op grote veranderingen in de provincie. Zoals klimaatverandering, groei van Almere, toenemende druk op de woningmarkt en infrastructuur en de modernisering van visserij en landbouw. In de Flevolandse samenleving wordt de ruimte voor bewonersinitiatieven en inspraak vergroot. Samenwerken, ontwikkelen en investeren zijn belangrijke kernwaarden voor de bestuursstijl.

De 'poppetjes'

Naast de commissaris van de Koning bestaat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten uit: Jan de Reus (VVD), Cora Smelik (GroenLinks), Jan-Nico Appelman (CDA), Harold Hofstra (ChristenUnie), Jop Fackeldey (PvdA) en Michiel Rijsberman (D66).

Lees hier het complete coalitieakkoord 2019-2013.