Natuurmonumenten kapt voor meer variatie in Harderbos

Biddinghuizen - Natuurmonumenten is vanaf half juli in het Harderbos aan het werk voor een gevarieerder bos waar meer soorten dieren en planten kunnen leven. Dit betekent dat bomen weg gehaald worden.

Dit voorjaar is Natuurmonumenten bij haar achterban ter rade gegaan over bomenkap. Hieruit bleek dat er brede steun is voor de manier waarop de organisatie haar gebieden beheert en dat daarbij bomen gekapt worden. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven in de vorm van modderige paden en spoorvorming. Natuurmonumenten verwacht voor de herfst de werkzaamheden af te ronden.

Gevarieerd bos

Veel vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en struiksoorten. Het Harderbos is eind jaren ‘60 van de vorige eeuw onder andere aangeplant voor de productie van hout. In productiebossen staan bomen van één soort in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. Het is een eentonig bos waar, vergeleken met meer natuurlijke bossen, weinig soorten dieren en planten voorkomen. Sinds het Harderbos in beheer is bij Natuurmonumenten wordt het bos langzaam omgevormd naar een gevarieerder en meer natuurlijk bos. Hiervoor wordt in een cyclus van 8 jaar het bos uitgedund. Door bomen weg te halen ontstaat er meer ruimte voor de overige bomen om te groeien en krijgen struiken en kruiden ook een kans.

Draagvlak

Vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen, besloot Natuurmonumenten in april tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en bij haar achterban te rade te gaan. Uit de raadpleging, ingevuld door bijna 10.000 mensen, blijkt in algemene zin dat er brede steun is voor het feit dat Natuurmonumenten haar natuurgebieden beheert en dat daarbij ook bomenkap aan de orde is. Toch heeft Natuurmonumenten besloten haar omgang met bos en bomen aan te passen. Zo gaat Natuurmonumenten minder bomen kappen. Bij het omvormen van voormalige productiebossen naar meer natuurlijke bossen, wordt het kapoppervlak teruggebracht van twee hectare naar maximaal een halve hectare. De geplande werkzaamheden in het Harderbos passen in deze herziene aanpak.