Promesse, Waagpassage en Wissel worden voetgangersgebied

Lelystad - De Promesse, De Waagpassage, De Wissel en het smalle deel van Agorahof in Lelystad worden 24 uur per dag een voetgangersgebied. Het is dan niet toegestaan om te fietsen in dit deel van het Stadshart. Ook bevoorradingsverkeer is niet meer toegestaan.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag vastgesteld in een verkeersbesluit. In de overige straten van het voetgangersgebied van het Stadshart mag wel worden gefietst.  Mits er geen bezwaren worden ingediend op dit besluit, gaat het verkeersbesluit in over zes weken na 17 juli. Het verkeersbesluit is een direct gevolg van de herinrichting van De Promesse en De Waagpassage en sluit aan op de ambitie een gastvrij en veilig winkelgebied te zijn.

Fietsverkeer niet toegestaan

Het was al verboden om te fietsen door De Promesse en De Wissel tijdens winkelopeningstijden. Door de wisselende tijden waarop er wel of niet gefietst mag worden, staat er veel informatie op de borden. Handhaven hierop bleek daarom ook lastig. Door helemaal geen fietsers binnen het voetgangersgebied toe te staan, worden de borden duidelijker. Handhavers gaan hierop weer structureel controleren zodra het verkeersbesluit van kracht is.

De boete voor het fietsen door het voetgangersgebied is 55 euro plus 9 euro administratiekosten. De gemeente start met publieksvriendelijke acties om de nieuwe regels in het stadshart kenbaar te maken. Fietsers kunnen gebruik maken van de centrumring, die rondom het Stadshart loopt. Zo word winkelend publiek en fietsverkeer van elkaar gescheiden. 

[De tekst gaat verder na de tweet]

Geen bevoorradingsverkeer in voetgangersgebied

Vrachtwagens en koeriersbusjes die winkels via de voordeur bevoorraden passen niet in een gastvrij en veilig winkelgebied. Met het ingaan van het verkeersbesluit is het Stadshart alleen toegankelijk voor bevoorradingsverkeer via de vaste bevoorradingsroutes en alleen op de daarvoor vastgestelde tijden. Vrijwel alle winkels en bedrijven in het Stadshart zijn via binnenhoven bereikbaar en kunnen via die zijde bevoorraad worden. Voor hulpdiensten is het gehele Stadshart wel toegankelijk.

Dukaathof bereikbaar via Dukaatpassage

Voor bewoners van en werkenden in het Stadshart met een parkeerplaats aan de Dukaathof, is het mogelijk om met een ontheffing via De Promesse (ter hoogte van de ANWB en de BCC) en de Dukaatpassage bij deze parkeerplaats te komen. Voor het bevoorradingsverkeer is ook De Promesse ter hoogte van ANWB en BCC en de Dukaatpassage toegankelijk. Dit alleen binnen de bevoorradingstijden. De gratis fietsenstalling aan de Dukaatpassage blijft per fiets ook bereikbaar via de route door De Promesse.

Voetgangersgebied De Promesse

In 2017 heeft de raad ingestemd met. het plan 'Op weg naar een levendig Stadshart'. Dit plan kent een aantal pijlers. Eén van de pijlers is verfraaiing en verbetering van de openbare ruimte. Met de nieuwe inrichting van De Promesse en De Waagpassage is een grote wens van de ondernemers, bewoners en gemeente in vervulling gegaan en is er een gastvrij voetgangersgebied gerealiseerd.

Milieudefensie Lelystad: 'Slecht plan'

Nico Dijkshoorn van Milieudefensie Lelystad vindt het verkeersbesluit niet alleen slecht voor de fietsers, maar ook voor de winkeliers. 'Het college van burgemeester en wethouders negeert de wens van de gemeenteraad. De meeste politieke partijen hebben juist aangegeven dat het stallen van de fiets vlak bij de bestemming erg belangrijk is. Fietsers maken nu nog steeds een belangrijk deel uit van de klanten van het Stadshart'.

Dijkshoorn vreest dat er door het fietsverbod in het Stadshart straks nog meer bezorgbusjes van supermarkten in de wijken gaan rijden. 'Het is dus belangrijk dat de fietsers vanaf 17 juli  massaal bezwaar gaan indienen tegen dit verkeersbesluit'.