Swifterbant ontwikkelt nieuwe woonwijk

Swifterbant - De komende tijd gaat de gemeente een plan maken voor woningbouw in Swifterbant-Zuid. Als alles volgens planning gaat, moet dat in maart 2021 leiden tot een bestemmingsplan, waarna de eerste heipalen de grond in kunnen.

Locatie

Het is de eerste volgende stap op weg naar de uitbreiding van Swifterbant met 600 tot 800 woningen. Die moeten komen in het gebied dat wordt omsloten door het Zwanenbloembos, de Biddingweg en de singels aan de Bisonweg.

Dat is de locatie waar het werkteam Swifterbant Groeit na een jaar praten, vergaderen en afwegen in en met het dorp en haar inwoners en instellingen in februari vorig jaar mee op de proppen is gekomen. Het is de locatie die het best haalbaar is om de komende tien jaar woningen te bouwen, een locatie waar Swifterbant het meest achterstaat of waar de minste weerstand tegen is. De gehele gemeenteraad ging er een jaar geleden mee akkoord, op de PvdA na, die zich van stemming onthield.

Meedenken

De gemeente gaat nu zelf een ‘gedragen, compleet en praktisch uitvoerbaar stedenbouwkundig plan’ maken, met verkeerskundig onderzoek en een visie op de landschappelijke inpassing. Ook daar zullen inwoners, bedrijven en instellingen weer uitdrukkelijk bij worden betrokken om mee te denken.

‘Dat plan moet voldoen aan de uitgangspunten van de Woonvisie die eerder is vastgesteld. Dat betekent dat alle soorten woningen in het gebied terug moeten komen: koop- en huurwoningen in alle segmenten, waarbij er met name ook aandacht is voor koop- en huurwoningen in de lagere prijsklasse,’ zegt wethouder Roelof Siepel. ‘Verder wordt er gekeken hoe de nieuwe wijk mooi kan aansluiten bij het huidige dorp, zonder dat daarvoor in het bos wordt gebouwd of groen moet wijken.’

Gefaseerd ontwikkelen

Vorig jaar ontstond er in de gemeenteraad ook nog een kleine discussie over de locatie, en de vraag of deze wel door Swifterbant gedragen wordt, maar daar gaat het nu niet meer over. ‘Die discussie is gesloten, dat is een gepasseerd station.’ De wijk moet na vaststelling van het bestemmingsplan gefaseerd worden ontwikkeld. Daar wordt 15 tot 20 jaar de tijd voor genomen.