Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Met vallen en opstaan

Het valt nog niet mee om inhoud te geven aan één van de belangrijkste pijlers van het huidige collegeakkoord in de gemeente Dronten, waarin het woord participatie met hoofdletters staat geschreven.

Vorig jaar was er de barbecue om de kloof tussen gemeentehuis en inwoners kleiner te maken - er werd maar zeer summier gebruik van gemaakt. Nu zijn er twee zaken die de gemeente in samenwerking met de burgers wil oppakken.

Verbouwing gemeentehuis

Waar de gemeente bij de vaststelling van de bouwsom (inclusief tijdelijke huisvesting) van 24,9 miljoen voor de verbouwing van het gemeentehuis signalen uit de samenleving totaal negeerde, belooft ze nu beterschap door 350.000 euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van de publieke ruimten en daar de inbreng van de inwoners bij te betrekken. Gelukkig floot de gemeenteraad het college terug door te stellen dat het toch echt binnen het door de raad vastgestelde budget moet. Nu kunt u meepraten over de inrichting. Alsof we daar allemaal verstand van hebben. Wie wel eens naar één van de vele woonprogramma’s op tv kijkt weet hoe smaken kunnen verschillen. Het was misschien handiger geweest met drie opties te komen - zakelijk, sfeervol of historisch - en die voor te leggen.

Ideeën uit de samenleving

Verder heeft de gemeente een ton beschikbaar gesteld voor ideeën uit de samenleving. Ruim veertig ideeën zijn er ingeleverd en de raad heeft daar een Top 10 uit samengesteld. De ideeën zijn zeer divers, van het bouwen van een brug tot zwemles voor iedereen. Ook hier is keuzes maken lastig en ook hier was het misschien slimmer geweest van te voren criteria op te stellen om zodoende teleurstelling te voorkomen bij de afgewezen indieners. Frappant is dan ook dat onder de gekozen onderwerpen in de Top 10 ook de oprichting van een regiegroep over burgerparticipatie zit. Dat lijkt me een beetje het paard achter de wagen spannen. Maar desondanks zijn dit natuurlijk processen die gepaard gaan met vallen en opstaan. Om daar samen met inwoners verder gestalte aan te geven is alleen maar positief.

Lees ook: Raad Dronten wil alle inwonersinitiatieven uitwerken