Partijen presenteren coalitieakkoord

Lelystad - De zes partijen die het nieuwe bestuur moeten gaan vormen van Flevoland hebben een akkoord bereikt. Dat akkoord is vanmiddag gepresenteerd, samen met de ‘poppetjes’ die daarbij horen.

Om met de laatsten te beginnen: het nieuwe beoogde College van Gedeputeerde Staten telt zes gedeputeerden: één fulltimer en vijf mensen die een deeltijdbaan hebben, variërend van 0,7 tot 0,8 fte. In het nieuwe college zit één nieuw gezicht: Cora Smelik, die voor GroenLinks plaatsneemt.

Smelik is nu nog directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem en heeft een verleden als diplomaat bij de Nederlandse ambassade iun Turkije en Marokko. Ze is in het vroege voorjaar benaderd door de fractie van GroenLinks met de vraag om, als die situatie zich voor zou doen, ze beschikbaar zou zijn om namens die partij als gedeputeerde in Flevoland dienst te gaan doen. ‘Ik vind dat een enorme eer.’ Zij krijgt de portefeuille ‘Duurzaamheid en milieu’.

Oude bekenden

De andere gedeputeerden zijn oude bekenden uit het vorige College van GS. Jan de Reus (VVD), de enige fulltime gedeputeerde, krijgt de portefeuille ‘Ruimtelijke ordening en mobiliteit’. Jan-Nico Appelman (CDA, 0.8 fte)  wordt verantwoordelijk voor ‘Economische ontwikkeling’, Jop Fackeldey (PvdA, 0,8 fte) voor ‘Energie en samenleving’, Harold Hofstra (ChristenUnie, 0,8 fte) ‘Landelijk gebied en financiën’ en Michiel Rijsberman (D66, 0,7 fte) ‘Aantrekkelijk Flevoland (inclusief kunst en cultuur) en Europa’.

Verschillen

Het waren de afgelopen tijd harde onderhandelingen die zijn gevoerd, maar die waren nooit moeizaam, zo geven de zes coalitiepartners aan. Gevraagd naar de belangrijkste discussiepunten, noemt Jan de Reus als eerste ‘Lelystad Airport’, een dossier waarin de VVD toch ernstig van mening verschilt met GroenLinks. ‘Daar hebben we een heldere tekst over afgesproken. Het gaat om een ontwikkeling die plaatsvindt en waar de landelijke politiek over gaat. De afspraken die eerder zijn gemaakt, onderschrijven wij.’

Bas de Reus vult aan: ‘Als GroenLinks zijn wij tegen de groei van de luchtvaart. De besluitvorming daarover ligt echter bij het Rijk. En als die zegt dat er uitgebreid moet worden, dan zijn ook wij voor een zo goed mogelijke invulling van het gebied. Denk dan aan openbaar vervoer, fietspaden, et cetera.’ ‘Natuurlijk zijn er mensen die zich afvragen of GroenLinks en de VVD in één coalitie kunnen. Ja, dat kan! Verschillen tussen partijen kun je vergroten, maar je kunt ze ook verkleinen en kijken waar je elkaar kunt vinden. We hebben forse discussies gevoerd, maar op basis van respect stappen kunnen zetten,’ zegt Jan de Reus.

Discussies

Er waren meer discussiepunten. ‘We hebben allemaal veel ambities, maar ambities kosten ook geld,’ zegt Jan-Nico Appelman (CDA). ‘Er zijn altijd meer wensen dan financiële middelen. Het gaat dus om het verdelen van de schaarste,’ zegt Willem de Jager (PvdA). ‘Er zijn veel discussiepunten geweest, maar we kwamen er altijd weer uit. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst,’ meent Tiko Smeets (D66) en Harold Hofstra (ChristenUnie) benoemt één van de dingen die D66 heeft moeten inleveren: ‘Er komen geen nieuwe initiatieven voor landschapskunst. Maar we gunnen elkaar verder wel veel.’

Installatie

Het coalitieakkoord wordt woensdag besproken in Provinciale Staten. Dan vindt ook de installatie van de nieuwe gedeputeerden plaats.