Groenrijk Dronten sluit de deuren

Dronten - Na bijna 28 jaar eigenaar te zijn geweest van tuincentrum Groenrijk aan de Rietweg in Dronten, sluiten Huub en Miriam Breg de deuren van hun groene retailbedrijf op 1 september.

Huub en Miriam hebben zin om na vele jaren tuincentrumondernemer te zijn geweest, ook nog iets anders te doen in hun leven en zien de bedrijfsbeeindiging als een kans voor nieuwe ontwikkelingen.

Diverse geïnteresseerden

Sinds begin 2018 staat het tuincentrum te koop. Diverse geïnteresseerden zijn in gesprek geweest, maar tot een bedrijfsovername is het helaas niet gekomen. Nu, na anderhalf jaar actief zoeken naar een overnamekandidaat, hakken Huub en Miriam Breg de knoop door. 'Wij hebben sterk gevoeld dat het niet mogelijk is een dergelijk dynamisch bedrijf goed te runnen wanneer je er niet voor de volle 100% van geniet. Wanneer het moeten wordt in plaats van willen, gaat alles tegen staan.'

Verandering

Het is voor de beide ondernemers niet te duiden wanneer willen moeten is geworden. 'Dat is een proces, een verandering die langzaam gaat.' Zoals bij iedere onderneming zijn er diverse tegenslagen geweest, en telkens lukte het het echtpaar om de draad weer op te pakken, kansen te grijpen en weer vol overgave nieuwe ideeën ten uitvoer te brengen.

'Ons team van verkoopmedewerkers heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het ten uitvoer kunnen brengen van veranderingen. Ideeën moeten wél gedragen worden door de mensen, anders zijn het slechts gedachten. Samen zijn we al die jaren heel sterk geweest,' vertellen de ondernemers.

Niet blijven aanmodderen

Er is veel gebeurd in de jaren die achter hen liggen. Het tuincentrum van nu, het spel van "winkeltje spelen" lijkt niet meer op wat het was bij aanvang. 'Op zich is dat logisch, veranderingen zijn inherent aan de tijd, maar als het het dan niet meer bij je past, moet je een keuze maken voor jezelf en niet aan blijven modderen,' zegt Huub.  En dat doen zij. 'Met het sluiten van een deur, gaan er altijd weer nieuwe deuren open, voor ons, voor onze medewerkers én voor Dronten. We laten ons verrassen.'

Het team van GroenRijk Dronten is geruime tijd geleden geïnformeerd over de stand van zaken. Een aantal van hen heeft inmiddels een andere baan gevonden, een aantal is actief zoekende en een aantal ziet deze verandering ook voor hen als een kans om eens te onderzoeken op welke wijze zij verder willen en kunnen in het arbeidsproces. Zij zullen tot de sluitingsdatum werkzaam zijn. 'Zo eindigen we als we ook begonnen zijn,' zegt Huub, 'met een klein clubje all-rouders'.

Eerste gezamenlijke boek

Met het sluiten van de deuren op 1 september 2019, sluiten Huub en Miriam hun eerste gezamenlijke boek. Ze hebben zin om een tweede boek te gaan schrijven. 'De verhaallijn is nog geheel onbekend,' zegt Miriam lachend, 'maar we hebben enorm veel geleerd in de afgelopen jaren en onszelf ontwikkeld'. 'Daar kunnen we van alles mee. Het komt goed.'