Formateurs gaan aan de slag met VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66

Regio - Flevoland koerst af op een nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66. Provinciale Staten heeft woensdagavond besloten dat de informateurs Willibrord van Beek en Bas Jan van Bochove de komende weken aan de slag gaan om met deze partijen een akkoord te bereiken.

Dat zou dan in de Statenvergadering van 10 juli bekrachtigd moeten worden met de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Stap zetten

Alle zes de beoogde coalitiepartijen willen daar nu voor gaan. ‘Ondanks grote ideologische verschillen, tussen bijvoorbeeld de VVD en GroenLinks. Je moet bereid zijn een stap te zetten. In het belang van Flevoland. Verschillen kun je verscherpen, maar ook verzachten, door bijvoorbeeld compromissen te sluiten,’ zei Jan de Reus (VVD).

Voor de toekomst

Voor Forum voor Democratie, grote winnaar van de verkiezingen en grootste partij in Flevoland is dat wel even slikken. Maar ook die partij richt de blik op de toekomst. ‘Je kunt gaan huilen en zeggen dat de wereld oneerlijk is, maar dat doen we niet. De Engelsen zouden dit wel een ‘courageous plan’ noemen, dat in het Nederlands vaak wordt vertaald als ‘dapper plan’. Maar het is een riskant plan, een coalitie met een minimale meerderheid van 21 van de 41 zetels,’ zei Eric Raap.

FvD kondigde aan niet rancuneus te zijn of te willen blijven, maar elk voorstel te beoordelen op inhoud. Bovendien stemde men voor de benoeming van de formateurs die deze coalitie gaan smeden. ‘Het is onverantwoord om de formatie verder op te houden.’

Uitsluiting en idealen

Andere partijen deden dat niet. De PVV trok als vanouds van leer tegen de uitsluiting van die partij door enkele andere partijen. Bovendien  had Chris Jansen het even opgezocht: GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar, ten tijde van de vorige coalitie, bij majeure projecten vaker tegengestemd dan de PVV.

De Partij voor de Dieren stelde nu al dat GroenLinks haar idealen verkwanseld heeft, met name op het dossier Lelystad Airport. Fractievoorzitter Bas de Reus stelde echter dat de provincie daar helemaal niet aan zet is. Daar moet nu eerst de regering een besluit over nemen, en de houding van GroenLinks zal verder ‘constructief’ zijn. Dus zal de partij niet tegen de verbreding van een fietspad naar het vliegveld stemmen, omdat men het niet eens is met het vliegveld zelf.

Vragen

De SGP stemde wel in met de benoeming van de formateurs, maar heeft wel moeite met het voorstel voor de beoogde coalitie. ‘Ik kom toch veel onbegrip tegen bij de kiezer. Er is overduidelijk rechts gekozen, en we krijgen vier partijen die je als ‘links’ zou kunnen bestempelen. Ik hoop dat de partijen beseffen dat dit iets anders is dan waar de kiezer voor gekozen heeft,’ vindt Sjaak Simonse.

‘De vraag die mij het meest gesteld is, is “Waarom duurt het zo lang?”Er is de laatste weken flink gepuzzeld en we werken nu aan een voor ons allen werkzame tekst,’ zei Bas de Reus, ‘Maar ik heb vertrouwen dat we eruit komen.’

Poppetjes

Hoeveel gedeputeerden er bij de nieuwe coalitie uit de onderhandelingen komen, is nog niet te zeggen. Arief Khedou (Denk) had daarbij een oproep voor de partijen, om niet te kiezen voor zes ‘dure bestuurders’, maar te kijken naar deeltijdgedeputeerden of zelfs af te zien van een eigen gedeputeerde voor de eigen partij.