Veiliger fietsen op de Dronterringweg en Elburgerweg

Dronten - De provincie Flevoland brengt in juli op de Dronterringweg en de Elburgerweg in de gemeente Dronten fietspadafscherming aan. Dit verhoogt de veiligheid van de fietsers. Voor wegverkeer levert dit enige hinder op tijdens de werkzaamheden.

De provincie heeft een inventarisatie gedaan van bruggen in provinciale wegen. Hierbij is specifiek gekeken naar de afstand tussen het fietspad en de weg op deze bruggen. In een aantal gevallen liggen het fietspad en de weg dicht naast elkaar, wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Dit geldt voor de bruggen in de Dronterringweg (brug over de Lage Vaart) en de Elburgerweg (brug over de Hoge Vaart). Door een fysieke afscheiding (afscherming) aan te brengen tussen het fietspad en de weg is het straks niet meer mogelijk voor (brom)fietsers om per ongeluk op de weg te komen en ook omgekeerd, voor (vracht)auto’s om op het fietspad te belanden. Dit verhoogt de veiligheid van de fietspadgebruikers.

Werkzaamheden

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli werkt de provincie aan de brug in de Dronterringweg. Er wordt tussen 9.00 en 15.00 uur gewerkt. Verkeer wordt tijdens het werk met behulp van tijdelijke verkeerslichten om en om langs het werkvak geleid. Een week later, van maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli, wordt gewerkt bij de Elburgerweg. Hier geldt hetzelfde: tussen 9.00 en 15.00 uur wordt het verkeer om en om langs het werkvak geleid.