Nieuw veldstation en beheerkantoor Oostvaardersplassen geopend

Lelystad - Het nieuwe veldstation voor onderzoek bij de Oostvaardersplassen is afgeliopen vrijdag feestelijk geopend. Ook het nieuwe beheerkantoor van Staatsbosbeheer is officieel in gebruik genomen.

Het gebouw, ontworpen door Van Veen Architecten uit Rotterdam, biedt kantoorruimte voor de beheerders van het natuurgebied. Ook is er een veldwerkstation voor onderzoek en educatie gerealiseerd. De provincie heeft hier een bijdrage aan geleverd. De werkschuur voor de machines en trekkers is ook geïntegreerd in de nieuwbouw.

Nestkasten

Het gebouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen en de buitenruimte is door middel van grote ramen met de binnenruimte verbonden. Ook aan het vogelleven is gedacht. In de kopse gevel zijn nestkasten opgehangen, waarvan een aantal al bewoond wordt door kerkuilen, mezen en mussen.

Onderzoek beleven

Een belangrijke kernwaarde van Nationaal Park Nieuw land is onderzoek. In Nationaal park Nieuw Land wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, in samenwerking met universiteiten. In het veldstation kunnen bezoekers meekijken met de onderzoekers. Schoolklassen kunnen er studenten en onderzoekers ontmoeten die vertellen over hun onderzoek. De eerste studenten van Aeres MBO maken al gebruik van het laboratorium van het veldstation.