Raad Lelystad houdt hoorzitting over stadscentrum

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad houdt op donderdagavond een hoorzitting over het stadscentrum. De hoorzitting is een nieuwe vorm om inhoud te geven aan participatie van burgers en belanghebbenden. Een aantal betrokkenen bij het stadscentrum is uitgenodigd om het woord te voeren.

Het Lelystadse stadscentrum heeft het moeilijk. Er zijn positieve ontwikkelingen maar er is bijvoorbeeld ook leegstand. Het stadscentrum kent veel eigenaren en gebruikers. Zij zijn belangrijk als het gaat om de toekomst van het centrum. En zij hebben niet altijd het gevoel voldoende gehoord te worden. Daarom wil de raad graag hun opvattingen en ideeën horen. Niet omdat dat meteen tot grote veranderingen leidt. Wel omdat het de raad op nieuwe gedachten kan brengen en om bij allerlei besluiten die zij moet gaan nemen daar rekening mee te kunnen houden.

Perspectief

Tijdens de hoorzitting gaat het over de actuele situatie in het stadscentrum, maar vooral ook over het perspectief dat de deelnemers zien, wat zij van de gemeente en anderen nodig hebben om dat te realiseren en wat zij zelf kunnen inbrengen om dit te realiseren. 'Alles vanuit een positief perspectief', aldus de raad.

Om zo veel mogelijk belanghebbenden te kunnen horen is de hoorzitting opgedeeld in vijf invalshoeken, te weten:

  • Wonen
  • Levendigheid en cultuur
  • Bereikbaarheid
  • Winkelen
  • Andere belangen (zoals bijvoorbeeld zorg en onderwijs)

De hoorzitting vindt donderdag 27 juni vanaf 19.00 uur plaats in de raadzaal van het stadhuis. Publiek kan de hoorzitting volgen vanaf de tribune.