Participatie verbouwing valt binnen het budget

Dronten - De participatie rond de verbouwing van het gemeentehuis, waarbij inwoners mogen beslissen over de uitstraling die de publieksruimtes moeten krijgen, valt binnen het budget van de totale verbouwing. Dat heeft wethouder Roelof Siepel beloofd.

Twee weken geleden was daar de nodige discussie over in de gemeenteraad. Een groot deel van de politiek was verrast dat de participatie buiten het verbouwingsbudget van 20,2 miljoen euro zou vallen, of dat een eventuele meevaller op een te verkrijgen rijkssubsidie er voor wordt gebruikt.

Aangepast

Wethouder Siepel heeft daarom het voorstel aangepast en beloofd dat het allemaal binnen budget zal zijn, en dat een eventuele meevaller er ook niet voor zal worden gebruikt. En het ‘ambitieniveau’ van de participatie zal ook in stand blijven, want dat inwoners een beslissende stem hebben, is best spannend. Dat stelde de politiek donderdag tevreden.

Het betekent dat er nu redelijk snel een participatietraject zal worden opgestart, waarbij inwoners, gebruikers van het gemeentehuis en ook de politiek worden uitgenodigd mee te denken over hoe de toekomstige publieksruimtes en gemeenteraadszaal eruit moeten komen te zien na de verbouwing.

Artikel 1

GroenLinks kondigde daarbij aan in ieder geval zelf met het voorstel te komen ‘Artikel 1’ een plaatsje  te geven in de nieuwe raadszaal: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ ChristenUnie sprak zich daar al enthousiast voor uit donderdag.


Gerelateerd nieuws