Wethouder wil asbestleningen handhaven

Lelystad - ‘Dat is geen goed idee.’ Wethouder John van den Heuvel is niet enthousiast over het voorstel van Leefbaar Lelystad, om onmiddellijk de leningen aan inwoners die hun asbestdak willen vervangen, stop te zetten. Dat voorstel komt dinsdag aan de orde in de gemeenteraad.

Onmiddellijk stoppen

Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken heeft weggestemd, is de deadline waarop daken zouden moeten zijn vervangen, komen te vervallen. Aanvankelijk zou er per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken gelden en moesten alle oude, asbesthoudende daken zijn gerenoveerd.

Leefbaar Lelystad wil nu, nu er geen wettelijke plicht rust op het vervangen van asbestdaken, ‘per direct geen leningen meer verstrekken ten behoeve van vervanging van asbestdaken en nieuwe aanvragen hiervoor niet meer in behandeling nemen’. Men ziet zich daarin gesteund door PVV, Forum voor Ouderen en Lokaal Lelystad.

Verbod komt er

Volgens Van den Heuvel gaat dat verbod op asbestdaken er echter wel komen. ‘De Eerste Kamer heeft het ook niet verworpen omdat men het niet eens is met het verbod, maar omdat men het niet eens is met de voorwaarden en snelheid waarmee dit wordt ingevoerd. Wij hebben de staatssecretaris daarom gevraagd wanneer ze met een nieuw wetsvoorstel komt.’

De wethouder twijfelt er niet aan dat het verbod er komt. De asbestleningen moeten in ieder geval blijven bestaan. ‘Het zou niet getuigen van een betrouwbare overheid als je ze nu afschaft. Bovendien zullen veel daken sowieso de komende tijd gerenoveerd moeten worden, omdat ze veelal veertig jaar oud zijn. En omdat het asbest is, mag dat dan alleen door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren.’

Revolverend fonds

Daarbij komt dat de leningen er juist zijn gekomen op verzoek van bewoners en de politiek. ‘Als je er nu mee stopt, breng je veel mensen die al in het traject zitten of plannen hebben voor renovatie van hun dak, fors in de problemen.’

Bovendien: het gaat om leningen. Het geld dat uitgeleend wordt, komt dus weer terug, en de rente op dat geld dekt de kosten. ‘Het kost de gemeente dus feitelijk nauwelijks iets.’

Leefbaar Lelystad dient haar voorstel dinsdag in.