Financiële rampspoed voor gemeente is nog niet voorbij

Lelystad - Aan de financiële rampspoed van Lelystad is nog geen einde gekomen. De uitkering uit het gemeentefonds daalt de komende jaren met tussen de 3,3 en 4,1 miljoen euro per jaar. Het betekent dat de gemeente weer moet bezuinigen op haar uitgaven.

Die weinig rooskleurige boodschap brengt wethouder John van den Heuvel op basis van de zogenaamde ‘mei-circulaire’. Dat is de boodschap van het Rijk, waarin staat hoeveel geld de gemeenten uit het gemeentefonds krijgen.

Wrang

Het is een wrange boodschap, omdat de gemeenteraad in het kader van de Kadernota, de financiële vooruitblik op de komende vier jaar, al stevige bezuinigingen heeft doorgevoerd. De boodschap bij die Kadernota was dat er voor 4 miljoen euro per jaar bezuinigd moest worden. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad tot bezuinigingen van zo’n 2,5 miljoen euro. Dat leverde al een gat op van 1,5 miljoen euro. Doordat daar vanwege de mindere uitkering uit het gemeentefonds voor 2020 nog eens 3,3 miljoen euro bijkomt, zal er voor de begroting van het volgende jaar voor nog eens een kleine 5 miljoen euro aan bezuinigingen moeten worden gevonden.

Dubbel wrang

Het is een dubbele wrange boodschap, omdat de korting op het gemeentefonds wordt veroorzaakt doordat het Rijk elf miljard euro minder heeft uitgegeven. Daarbij is ooit opgelegd dat als het Rijk minder geld uitgeeft, gemeenten ook minder geld krijgen, via de ‘trap op, trap af’-methode. En om het nog wranger te maken: in de crisistijd is die methode door het Rijk tijdelijk niet gehanteerd. Toen investeerde men namelijk meer, via de ‘Crisis- en herstelwet’, om de economie draaiende te houden. Maar nu het weer goed gaat en men geld overhoudt, is de methode wel weer van toepassing.

Hetzelfde schuitje

Het enige lichtpuntje is dat onder het motto ‘gedeelde smart is halve smart’ vrijwel alle Nederlandse gemeenten hier last van hebben. Via onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hier dan ook protest tegen aangetekend.

‘Maar als dat al effect heeft, komt dat voor volgend jaar te laat. We zullen Prinsjesdag moeten afwachten, maar moeten voor die tijd al met de begroting bezig. En die moet wel sluitend zijn, want anders wordt je op de vingers getikt en in het uiterste geval onder toezicht gesteld,’ zegt Van den Heuvel.