Actiegroep Behoud Ziekenhuis Lelystad: ‘Het gaat om goede zorg dichtbij’

Lelystad - De toekomst van het vorig jaar failliet verklaarde ziekenhuis ziet Hermien Roddenhof redelijk hoopvol tegemoet. De oud-verpleegkundige/operatieassistent van MC Zuiderzee is woordvoerder van de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad.

‘We zien ook wel dat het niet simpel is. Het afbreken duurde een paar maanden, maar het opbouwen gaat wel een paar jaar duren.’

Er wordt al maanden op de achtergrond druk gesproken over hoe er in Lelystad een volwaardig ziekenhuis kan blijven bestaan. Ook de actiegroep is daarbij betrokken. ‘Wij zij niet tegen St Jansdal. Ik vind het belangrijk om dat te benadrukken, omdat ik heel veel sentimenten in die richting proef. Het gaat om goede zorg dichtbij, daarover zijn we ook in gesprek met het St Jansdal.’

Vasthouden aan 24/7 spoedzorg

En om dat te bereiken moet er wel actie worden gevoerd, vindt de stichting. ‘Het wordt nooit meer zoals het was. We hadden echt een heel goede spoedeisende hulp, maar ook toen deden we niet alles. De longchirurgie en grote vaatchirurgie werden bijvoorbeeld al in Harderwijk gedaan. Maar we houden wél vast aan de 24 uurs spoedzorg. De gewone huis-, tuin- en keukenklachten zoals sportletsel en eenvoudige facturen moeten we gewoon hier kunnen behandelen.’

Betere opvang voor ouderen

Ook pleit de actiegroep voor een betere opvang voor ouderen. Dat is best een grote groep in Lelystad die kampt met aandoeningen zoals COPD, CVA, hartfalen en diabetes of een combinatie van aandoeningen en daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis moet, maar geen eigen vervoer heeft.

De acute verloskunde is volgens Roddenhof een ander verhaal. ‘Er zijn vanuit Lelystad niet heel veel signalen dat het grote problemen oplevert nu dit er niet meer is. Veel zwangere vrouwen kiezen voor het Flevoziekenhuis in Almere. Maar voor Urk daarentegen is het buitengewoon pijnlijk. Deze vrouwen vallen letterlijk tussen wal en schip.’ Er wordt dan ook ingezet om de verloskunde voor de regio te behouden. ‘Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over een geboortecentrum.’

Inmiddels is een deel van het beddenhuis weer in zicht. ‘Dat er binnenkort weer een short stay is, daar zijn we al heel blij mee. Het is een begin, een opstap naar meer.’

Rot geschrokken

Bas Leerink, door de minister aangesteld als onafhankelijk verkenner, komt naar verwachting eind van deze maand, begin volgende maand met zijn rapport. Dan wordt duidelijk wat er vanaf 2020 nodig is aan zorg en mogelijk in Flevoland.

‘Het feit dat het ziekenhuis failliet was maakte alles anders. Dat was nog nooit eerder gebeurd in Nederland en iedereen is zich rot geschrokken. Aan de andere kant zorgde dat ervoor dat men de plicht voelde: we kunnen het niet zo laten. De minister heeft al geld toegezegd; er ligt 4,5 miljoen klaar voor 10 jaar.’

Leerink heeft brede inhoudelijke kennis van de zorgsector en ruime bestuurlijke ervaring in verschillende functies binnen de zorg. Hij was eerder onder meer bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente, bestuurslid bij zorgverzekeraar Menzis en lid van het dagelijks bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Drijfveer

Roddenhof was bijna vanaf het begin werkzaam in het Lelystadse ziekenhuis als verpleegkundige en operatieassistent en ging acht jaar geleden met pensioen. ‘We hadden zo’n vijftien jaar geleden dezelfde situatie met de IJsselmeerziekenhuizen en de locatie in Emmeloord. Toen ging bijna de hele bevolking in de Noordoostpolder met de rug naar Flevoland staan. Als dat nu weer gebeurt met St Jansdal…..’ Ze maakt haar zin niet af. ‘Dat was mijn drijfveer om me in te zetten voor deze actiegroep.’

Alle bestuursleden zijn gepensioneerd, hebben hun sporen in allerlei bestuursfuncties, als huisarts en in de zorg allang verdiend, en nemen de tijd en de energie om zich in te zetten voor het ziekenhuis. Roddenhof nam het woordvoerdersstokje over van oud-ziekenhuisdirecteur Jos Visser. ‘We werken met iedereen samen om te zorgen dat het ziekenhuis hier blijft en dat het meer biedt dan nu.’ En dan glimlachend: ‘We blijven duwen.’

Gerelateerd nieuws