Bewoners en bezoekers kunnen meedenken over herontwikkeling Lelycentre

Lelystad - De herontwikkeling van het Lelycentre in Lelystad is het onderwerp van een inloopbijeenkomst voor bewoners en gebruikers van het winkelcentrum en omgeving. De meedenk- en meepraatavond wordt op dinsdag 2 juli tussen 17.00 en 20.00 uur gehouden in het Smedinghuis aan het Zuiderwagenplein 2.

Onderwerp is de route naar realisering van het, in overleg met vastgoedeigenaren, ontwikkelingspartners, betrokken ondernemers, organisaties en bewonerscommissies tot stand gekomen en door de gemeenteraad eind 2017 vastgestelde gebiedsplan.

Kansenkaart

Aan de hand van een in thema’s gevatte ‘kansenkaart’ (Wonen, Werken, Winkelen, Veiligheid, Verkeer, en dergelijke) hebben bewoners, bezoekers en gebruikers op de inloopavond de mogelijkheid aan te geven waar voor het Lelycentre de belangrijkste opgaven, kansen en wensen liggen. De bouwstart van zorgwoningen aan De Plaats, het omvormen van kantoorpand Eurotower tot appartementen, en ook het opfrissen van de gevel aan de noordzijde van het winkelcentrum en het ophangen van bloembakken zijn voorbeelden van zichtbare en voor een breed publiek zichtbare stappen die nu al gezet worden om het gebied te verbeteren. 

De informatie die de gemeente, zoveel mogelijk samen met de gebiedspartners, op de inloopbijeenkomst van 2 juli ophaalt, is belangrijk voor de aanpak van de verdere planvorming voor het gebied.

Gebiedsplan

Uitgangspunt voor de herontwikkeling van het Lelycentre is het gebiedsplan. Daarin staan zes ontwikkellocaties centraal; het gaat dan om kantoorpanden die worden omgevormd tot woningen danwel een andere bestemming krijgen. Twee projecten zijn al in uitvoering genomen. De komende jaren wordt gewerkt aan concrete uitwerking van de andere projecten, inclusief de aanpak als gevolg daarvan voor de inrichting van het openbare gebied. De eigenaren van en ondernemers in het winkelcentrum zijn en worden daarbij betrokken en kunnen met eigen wensen op de plannen aansluiten. Ook andere in het gebied gevestigde instanties, bedrijven en organisaties zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen, dromen, wensen en ideeën op de inloopavond te komen delen. 'Uiteindelijk moet dit voor het gehele gebied tussen Zuigerpasdreef, Houtribdreef, Polderdreef en Parkdreef leiden tot een florerend woon-, werk-, winkel- en verblijfgebied, waar het aangenaam toeven is', aldus de gemeente.

Speciale website

Er is een speciale website waarop alle informatie over de herontwikkeling van het Lelycentre te vinden is: www.lelycentrebouwt.nl. Tot en met vrijdag 5 juli staat op de website een vragenlijst die digitaal kan worden ingevuld. De antwoorden worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Wie blijvend wil worden geïnformeerd  over de voortgang en uitwerking van de plannen, kan zich abonneren op een regelmatig verschijnende nieuwsbrief.

Informatiestand op de markt

Op dinsdag 25 juni en dinsdag 2 juli staat de gemeente ook met een informatiestand op de markt in het Lelycentre. Buurtvoorlichters gaan op deze twee dinsdagen in het Lelycentre op pad om mensen te benaderen met de vragenlijst en te attenderen op de inloopbijeenkomst. 

Wie meer wil weten en specifieke vragen heeft kan deze kwijt op het mailadres lelycentrebouwt@lelystad.nl