Lelystad koploper met proces Basisregistratie Ondergrond

Lelystad - Lelystad heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een oorkonde ontvangen voor het op orde hebben van het systeem en proces voor het vastleggen van gegevens in het Basisregistratiesysteem Ondergrond (BRO).

Het gaat hierbij onder meer over welke grondsoort waar voorkomt en over metingen van de grondwaterstand. Lelystad dient als voorbeeld voor andere overheden die met de BRO beginnen.

Lelystad als voorbeeld

‘Met de eerste ingevoerde projecten, een complete procesbeschrijving en een BRO-portaal, dat helpt om alle toekomstige bodemonderzoeken vast te leggen, zijn wij volledig aangesloten op het basisregistratiesysteem’, zegt wethouder Peter Schot trots. Lelystad is hiermee geslaagd voor de wettelijke audit ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de Basis Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Het implementatieteam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt de procesbeschrijving van de gemeente Lelystad om te laten zien hoe je het proces kunt inrichten om aan alle eisen van de ENSIA te voldoen.

Besparing

Sinds 1 januari 2018 is een Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. In deze nieuwe voorziening komen gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond bij elkaar in een systeem. Hierdoor kunnen de onderzoeken waar mogelijk hergebruikt worden. Het voordeel hiervan is dat er bespaard kan worden op onderzoeks- en ontwerpkosten. 

Kijk hier voor meer informatie over de Basisregistratie Ondergrond.