Onderzoek naar gedrag vogels rond windparken

Regio - De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. De IJsselmeervereniging en de initiatiefnemers van Windplanblauw laten daarom een onderzoek doen naar het gedrag van vogels rond windparken.

De laatste maanden is het bestuur van de IJsselmeervereniging in gesprek met de initiatiefnemers van Windplanblauw. Dit windpark vervangt de bestaande molens tussen Lelystad en de Ketelbrug door een dubbele rij nieuwe en grotere windmolens, verder van de dijk af.

Vogels zijn belangrijk onderdeel ecosysteem

De IJsselmeervereniging maakt zich bezorgd over de toestand van de vogels in het gehele IJsselmeergebied. 'Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. Vogels vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. De initiatiefnemers van Windplanblauw, SwifterwinT en Vattenfall, hebben begrip getoond voor onze zorgen. De gesprekken hebben er toe geleid, dat er afspraken zijn gemaakt om gedegen onderzoek te gaan doen naar het gedrag van vogels rond windparken in het IJsselmeergebied'.

Onderzoek duurt drie tot vijf jaar

'Het onderzoek zal drie tot vijf jaar gaan duren. Dat onderzoek wordt voorbereid met de beste ecologisch deskundigen op dit gebied om te weten te komen wat er al bekend is en, vooral, wat er nog niet bekend is. Dat moet leiden tot een duidelijke onderzoeksvraag die via een offerte-procedure, gefaciliteerd en gefinancierd door Windplanblauw, bij een onderzoeksbureau zal worden neergelegd'.

De regie van dit proces ligt bij de IJsselmeervereniging en Windplanblauw gezamenlijk. De afspraken zijn neergelegd in een overeenkomst tussen de initiatiefnemers van Windplanblauw en de IJsselmeervereniging. Die overeenkomst hebben de partijen op dinsdag  getekend in Swifterbant.


Gerelateerd nieuws