Lelystad bundelt tips voor veilig en comfortabel wonen op website

Lelystad - Inwoners van Lelystad kunnen vanaf nu terecht op lelystad.langzultuwonen.nl voor tips om hun woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op langer zelfstandig wonen.

De website is onderdeel van de campagne Lang zult u wonen, waarmee de gemeente Lelystad inwoners informeert over maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun woning geschikt is voor de toekomst.  

‘We moeten onszelf de vraag stellen: waar en hoe wil ik wonen als ik ouder ben? Daarvoor hebben we een jaar lang een bewustwordingscampagne gevoerd onder de noemer ‘Lang zult u wonen’. Die campagne wordt voortgezet en aangevuld met een op de Lelystadse situatie gerichte webpagina binnen de landelijke site. De website helpt mensen om zelf en op tijd de juiste keuzes te maken', zegt verantwoordelijk wethouder maatschappelijke dienstverlening Nelly den Os. 

Samen nadenken over de toekomst

Nadenken over hoe inwoners willen en kunnen wonen in de toekomst is belangrijk voor de gemeente Lelystad. In 2032 is 22% van de inwoners van Lelystad 65 jaar of ouder. Het is onmogelijk om voor alle oudere inwoners nieuwe woningen te bouwen. Ook in bestaande woningen zal iets moeten gebeuren om te zorgen dat mensen daar prettig en veilig ouder kunnen worden. De campagne Lang zult u wonen geeft praktische tips en adviezen en stimuleert 55-plussers om op tijd na te denken over de vraag: hoe en waar willen we wonen als we ouder worden? De gemeente werkt voor de campagne samen met diverse zorgpartijen en belangenorganisaties in Lelystad, zoals de samenwerkende ouderenorganisaties (OSOL).

Inzetten op meer veiligheid en comfort in bestaande woningen

Lang zult u wonen deelt de komende tijd via Facebook verschillende praktische tips en adviezen met inwoners uit Lelystad . Met veel van deze tips kunnen mensen eenvoudig zelf aan de slag. Kleine aanpassingen in en om de woning kunnen al voor veel extra veiligheid en comfort zorgen. Denk bijvoorbeeld aan het bevestigen van een tweede trapleuning voor extra houvast of het (laten) infreezen van antislipmateriaal in traptreden om het risico op vallen te verminderen. Ook het stroever maken van gladde badkamervloeren en het verwijderen van losliggende kleedjes en (bad)matten is een tip die de veiligheid in huis direct verhoogt en niet veel hoeft te kosten.

Blijverslening speciaal voor woningverbeteringen

Voor grotere woningaanpassingen, zoals het verbouwen van de badkamer of het verplaatsen van de bad- of slaapkamer naar de begane grond, biedt de gemeente Lelystad sinds 1 juni 2017 de Blijverslening aan. 

Deze financiering is er speciaal voor eigenaar-bewoners die willen investeren in het levensloopbestendig maken van hun huis maar onvoldoende spaargeld hebben, hun spaargeld willen gebruiken voor iets anders of de financiering voor de maatregelen niet rond krijgen vanwege hun leeftijd. Met de Blijverslening maakt de gemeente Lelystad de woningaanpassingen voor een grotere groep mensen financieel mogelijk. Op de website lelystad.langzultuwonen.nl  kunnen inwoners zien welke stimuleringsregelingen er in Lelystad zijn om hun woning voor te bereiden op de toekomst.

Informatie ook beschikbaar als foldermateriaal

Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen in het stadhuis van Lelystad kunnen inwoners ook terecht voor foldermateriaal van Lang zult u wonen. Deze folders zijn beschikbaar voor verschillende ruimten in huis en gratis af te halen. Op het Informatieplein Wonen & Ondernemen kan ook meer informatie ingewonnen worden over de stimuleringsregelingen in Lelystad.