Jean Paul Gebben geïnstalleerd als eerste burger van Dronten

Dronten – In het gemeentehuis is vrijdagmiddag de vijfde door de Kroon benoemde burgemeester van Dronten benoemd. De verwachtingen rond Jean Paul Gebben (54) zijn hooggespannen, gezien alle loftuitingen die hem ten deel vielen en de kenschetsen van zijn persoonlijkheid.

Popelen

Zelf heeft Gebben er enorm veel zin in. ‘Ik sta te popelen. Het was vier maanden geleden dat ik hoorde dat de vertrouwenscommissie mij voordroeg en dat is best een lange tijd. In die tijd heb ik veel rondgereden in Dronten. Incognito, niet als de nieuwe burgemeester.’ Hij wil daarmee niet zeggen dat hij alles al van Dronten weet. ‘De eerste honderd dagen als burgemeester mag je je verwonderen.’

Verschil maken

In zijn eerste toespraak als burgemeester gaf hij gelijk zijn visitekaartje af. Hij beloofde er vooral te zijn voor de inwoners, instellingen en ondernemers, want dat is waar je er voor bent. ‘Je kunt het verschil maken voor mensen. Ze in hun kracht zetten. Door te vragen “Wat is uw ambitie?” en “Wat kunnen wij doen om die ambitie waar te maken?”.’

Dat was voor hem ook ooit de reden de politiek in te gaan. ‘Mijn vader hield ons altijd voor “Als iets je niet zint, moet je er iets aan doen, en anders je kop houden!”. En mijn kop houden, dat doe ik niet.’

Verbannen

Gebben had daarbij ook een boodschap aan de gemeenteraad. Want hij is altijd op zoek naar, het is een modewoord, maar als het gemeend is mag het, verbinding. ‘Ik kom uit een tijd van duidelijke politieke scheidslijnen. Vandaag schieten partijen als paddenstoelen uit de grond. En in de samenleving lijkt, en dat is zorgelijk, steeds minder ruimte te zijn voor het midden.’

‘In een gemeente zie je veel minder polarisatie. Ik ben daarom ook een groot voorstander van wisselende meerderheden in de gemeenteraad. Omdat dan ideeën en wensen van werkelijk alle fracties aan bod komen. Door steeds te moeten zoeken naar een meerderheid, staat niets van tevoren vast. En wordt het voor u, raadsleden, ook veel spannender. Ik zou u daarom willen uitnodigen de termen ‘coalitie’ en oppositie’ te verbannen. Er is maar één gemeenteraad.’

Drie accenten

Daarnaast kondigde Gebben aan waar hij de komende tijd ‘accenten’ zal leggen. ‘Ik wil veel aandacht geven aan de samenwerking met de collegagemeenten en de provincie. Dat is nodig om complexe vraagstukken het hoofd te kunnen bieden.’

Een ander onderwerp is ‘ondermijning en georganiseerde criminaliteit’. ‘Nederland, en niet alleen de grote steden, zucht met regelmaat onder individuen of groeperingen, die zichzelf op een buitengewoon grove manier buiten de wet zetten. Burgemeesters die de handschoen oppakken, worden bedreigd en moeten in het uiterste geval zelfs onderduiken. Gelukkig houden we, als het om dit onderwerp gaat, elkaar echt de hand vast. Commissaris van de Koning, de Minister van Binnenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie, politie, burgemeesters onderling en nog vele andere partijen trekken gezamenlijk op om dit tuig te bestrijden.’

TEDX-conferentie

Een derde accent dat Gebben noemde is er één waar waarnemend burgemeester Ineke Bakker het ook al over had: trots. Flevolanders en Drontenaren mogen best wat trotser zijn op het unieke gebied waar zij in wonen. In dat opzicht beloofde Gebben het initiatief te nemen voor een provinciale TEDX-conferentie: een bijeenkomst waarin korte, motiverende en inspirerende toespraken worden gegeven. ‘En waar kan dat beter dan in De Meerpaal?’

De ruimte geven

Commissaris van de Koning Leen Verbeek sprak in zijn toespraak ook de gemeenteraad toe. ‘Met een nieuwe burgemeester komen er ook weer andere wensen en ideeën. Het is belangrijk dat je elkaar daarin de ruimte gunt. Dat geeft wel eens wrijving, als je zegt ‘Maar het is altijd zo gegaan’, maar het biedt ook kansen. En bij openbare orde, veiligheid en ondermijning moet u uw burgemeester onverkort steunen.’

‘Dronten mag blij zijn met jou, en jij mag blij zijn met Dronten,’ sprak hij Gebben persoonlijk toe. Verbeek sprak zich daarbij, bijna terloops, ook nog uit tegen het idee van een gekozen burgemeester. ‘Een burgemeester benoemen is een privilege van de gemeenteraad, en laten we dat ook vooral zo houden. In mijn rondgangen door Europa heb ik al genoeg voorbeelden gezien van ‘gekozen burgemeester’ waar je niet vrolijk van wordt. Laten we die kant niet opgaan.’

Volschieten

‘We zochten een schaap met de vijf poten, en die hebben we nu,’ zei Paul Vermast, namens de vertrouwenscommissie die Jean Paul Gebben uit de 28 kandidaten heeft gekozen. Toen hij in februari Gebben op mocht bellen met het goede nieuws, en zei ‘Spreek ik met de burgemeester?’, bleef het aan de andere kant van de lijn even stil. ‘Och jongen, wat fantastisch, ik schiet er even van vol…’ kreeg Vermast daarna te horen.

‘Je wordt gekenschetst als een dynamische, intelligente bestuurder met een pragmatische aanpak. Iemand die niet terugdeinst voor moeilijke gesprekken. En één van je vrienden zei “Geef Jean Paul een potlood, papier en een telefoon, en hij is in staat de Eiffeltoren naar Nederland te halen”,’ sprak wethouder Ton van Amerongen, die Gebben vervolgens de ambstketen omhing.

Propagandacommissie

Bijzonder was de toespraak van Ina Adema, burgemeester van Lelystad, die Gebben namens de burgemeesters in Flevoland welkom heette. ‘We kennen elkaar al 25 jaar. Mensen zullen dan misschien zeggen, we zijn goed geconserveerd, “Oh, dan kennen jullie elkaar al vanaf de middelbare school?”, maar dat is niet zo. We hebben elkaar leren kennen toen we 24, 25 waren en samen in wat we toen ‘de propagandacommissie van de VVD’ noemden, zaten. ‘Het systeem manipuleren om een visie te verspreiden’ was ons doel. Ja tegenwoordig zou dat de pr-commissie heten. Dat klinkt toch een stuk vriendelijker. Jean Paul kwam altijd bij de vergaderingen aan in zo’n andere liberale klassieker: een Volvo 940.’

‘De kenmerken van het oude land zijn hier minder relevant,’ hield Adema haar nieuwe collega voor. ‘Daar gaat het soms om uit welke familie je komt. Hier gaat het om wat je gaat doen. En dat is toch wel erg mooi.’

Receptie

Voordat Gebben zelf het woord nam, werd hij nog toegesproken (gedicht) door stadsdichter Esam Al Wasete. En daarna was er een druk bezochte receptie in het gemeentehuis. Dronten heeft een nieuwe burgemeester. Zijn naam is Jean Paul Gebben.