Rectificatie: goede doelen heten nieuwe burgemeester Dronten welkom

Dronten - Helaas stonden er in de FlevoPost van vandaag enkele fouten in de open brief van de goede doelen aan de nieuwe burgemeester van Dronten. Onze excuses daarvoor. Lees hier de juiste versie:

Dag Sanne en Jean Paul Gebben,

Welkom in onze mooie gemeente. We hopen dat het voor jullie en ons als burgers een mooie en vooral zinvolle tijd wordt. In dat kader hebben we een vraag aan jullie. Terugkijkend naar de afgelopen crisis, kijkend naar het doorschuiven van taken de laatste jaren vanuit het Rijk naar de gemeenten in onder meer het sociaal domein van de gemeente. Met het gelijktijdig bezuinigen en een beroep op meer inzet van de burger, is er daardoor een beweging op gang gekomen in Dronten. Vanuit burgers. Onder het motto “Met elkaar voor elkaar”. 

Onder dat motto hebben we in 2014-2016 “Voedselbank gemeente Dronten” getransformeerd van een gesloten organisatie naar een naar de inwoners van de gemeente gekeerde open organisatie. Van daaruit hebben we een netwerk “Burgers in de Knel” gerealiseerd waarin inmiddels rond de 25 organisaties op uitvoeringsniveau steeds meer hun taken op elkaar afstemmen. Met een meldpunt “Overbrugging Weekend” voor hen die in de digitale maatschappij ernstig tussen wal en schip vallen. Met een project “Een kansrijke Warme Start” voor die zuigelingen, baby’s en kleuters en schoolgaande kinderen die anders tussen wal en schip vallen. Met een “Fietsenproject” voor diegenen voor wie de aanschaf van een fiets een brug te ver is.

De komende jaren groeit het aandeel senioren in de gemeente naar bijna een derde van de bevolking in de gemeente. Met velen van hen gaat het goed. Ze vormen dan ook een groot deel van het kapitaal van uw nieuwe gemeente. Maar ook een bron van toenemende zorg. Bij gebrek aan mantelzorg. Bij een groeiend tekort aan zorg in de gemeente. Daarom is het Seniorennetwerk Dronten “De Bijenkorf” gestart. “De Bijenkorf” heeft ervoor gezorgd, door mee te praten met de gemeente, dat haar speerpunten waar voor een goed seniorenbeleid snel aan moet worden gewerkt, synchroon lopen met die van het beleid van de gemeente in het sociaal domein. Fijn dat de gemeente op dit terrein inmiddels “Van buiten naar binnen” werkt. De volgende stap “Buiten en binnen samen ” is feitelijk ook al op gang gekomen. 

Burgers die met elkaar voor elkaar werken vormen burgerinitiatieven. Beide netwerken werken inmiddels prima samen met de gemeente en formele organisaties. Een prachtig voorbeeld is hun initiatief op het gebied van eenzaamheidsbestrijding onder de naam “Coalitie ZamenEen”. Rond de veertig ondertekenaars, waaronder de gemeente, gaan na de zomer hier echt mee van start.

Gemeente, formele organisaties, maatschappelijk middenveld en burgerinitiatieven overleggen inmiddels met elkaar in wat wij noemen “het Vierkant” in deze coalitie. Samen ontwikkelen we nieuw aansluitend beleid waarbij de gemeenteraad de uiteindelijke stem voor implementatie heeft. Wat ons betreft wordt in 2020 het resultaat van de coalitie al zichtbaar in prestatieafspraken die de gemeente maakt met zorgaanbieders, etcetera. 

Niet alleen eenzaamheid is een speerpunt, er zijn ook andere, zoals iedereen bereiken die even zorg of steun en vooral aandacht nodig heeft. Daarvoor vinden we elkaar in toenemende mate in coalities die op deze wijze zijn gevormd. We willen dan ook dat Dronten seniorvriendelijk blijft en het nog meer wordt. U gaat daar over horen! Maar waarom komt u niet eens langs? 

We gaan jullie vast zien! Van harte welkom!

Namens de beweging “Met elkaar voor elkaar” met haar rond de 40 partners, 

Frits Rutgers, voorzitter Voedselbank  www.voedselbankdronten.nl 
Erik Langeweg, voorzitter Coalitie ZamenEen  www.zamen-een.nl 
Jan de Graaf, voorzitter Netwerk Burgers in de Knel  www.indeknel.nu 
Wim Lanphen, voorzitter de Bijenkorf www.seniorendronten.nl