Plannen voor zorgwoningen aan de Ecu in Dronten West

Dronten - Coresta (Sonneborgh) en Coloriet willen op een perceel aan de Ecu in Dronten West woningen voor ouderen met regieverlies bouwen. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wil hieraan meewerken.

Het college heeft ook ingestemd met het nader onderzoeken en uitwerken van de plannen voor het perceel aan de Ecu.

Waardig oud worden

Wethouder Peter van Bergen: 'We vinden het belangrijk dat onze senioren waardig oud kunnen worden en ondersteunen waar mogelijk initiatieven die dit mogelijk maken. Het initiatief van Coloriet in samenwerking met Sonneborgh sluit prima aan bij de themaplannen Sociaal Domein en de Woonvisie, waarin actief meewerken aan initiatieven van zorginstellingen voor de huisvesting van bijzondere (zorg)doelgroepen als doel is opgenomen'.

Na een zoektocht naar de geschikte locatie kwamen Coresta en Coloriet uit op het perceel aan de Ecu in Dronten West. Coresta en Coloriet werken op dit moment gezamenlijk de plannen verder uit.

Afstemming met omwonenden

De uitwerking van de plannen wordt gedaan in afstemming met omwonenden. Wethouder Van Bergen: 'We vinden het belangrijk dat we in dit vroege stadium in afstemming met omwonenden de plannen uitwerken. Het gaat tenslotte om hun buurt. Daar hebben we inmiddels ook al een start mee gemaakt'.

Het woonzorginitiatief is aanvullend op het aanbod dat Coloriet al biedt. Naast het woonzorginitiatief wordt een passende invulling voor de rest van het terrein uitgewerkt.