ZamenEen bindt de strijd aan tegen eenzaamheid

Dronten - De Drontense coalitie tegen eenzaamheid, ZamenEen, breidt zich uit als een olievlek. Achtentwintig organisaties hebben zich bij de coalitie aangesloten en een convenant ondertekend. Deze zomer zullen nog twee ondertekening momenten volgen.

Ook het bedrijfsleven steunt het initiatief. Daarom is het tijd voor actie. Twee van de initiatiefnemers, Fred van Bree en Wim Lanphen, lichten toe wat de coalitie de komende tijd voor ogen heeft.

Belangrijk thema

'Eenzaamheid wordt het belangrijkste thema in het sociale domein in de komende jaren,’ zei wethouder Peter van Bergen in maart bij de start van ZamenEen. Dat geeft aan dat het probleem van eenzaamheid onderkend en erkend wordt.

En ofschoon veel initiatieven tegen eenzaamheid zijn ontstaan vanuit de zorg voor ouderen, is eenzaamheid een probleem dat alle leeftijden en lagen van de bevolking treft. ‘Op grond van cijfers van de GGD kun je concluderen dat er in Dronten 3.000 matig tot zware eenzame ouderen wonen: 2.000 in de kern Dronten en 500 in elk van de beide anderedorpen. Als je dat doortrekt naar de hele bevolking, mag je het aantal rustig verdubbelen,’ is de stellige overtuiging van Wim Lanphen.

Brede aanpak

Dat vraagt om een brede aanpak. ‘Daarbij richten we ons in eerste instantie op senioren en gaat het vooral om ‘vinden, verbinden en volgen’,’ legt Fred van Bree uit. ‘Hoe vind je de mensen die eenzaam zijn, hoe kun je ze helpen en aan je verbinden en hoe zorg je ervoor dat je ze vervolgens niet meer loslaat?’ Daartoe is ZamenEen de samenwerking aangegaan met het bureau LWCP van Liane Wolfert, die ervaring en concrete projecten heeft op dit gebied.

Mantelzorgers

Daarnaast wil ZamenEen zich gaan richten op mantelzorgers. ‘Want daar zit een groot knelpunt de komende jaren. Er is een gebrek aan mantelzorgers, waardoor mensen die geen breed netwerk hebben van naasten die hulp kunnen bieden, tussen wal en schip vallen. Daarnaast zorgt de toenemende druk die op mantelzorgers wordt gelegd er ook voor dat velen van hen op het randje van overspannenheid zijn of daaroverheen kukelen. Zij moeten dus ondersteund worden, want de gevolgen in de persoonlijke levenssfeer zijn groot als een mantelzorger uitvalt,’ weet Wim Lanphen.

Brede steun

Dat vraagt om een brede aanpak, en juist daarom is het zo mooi dat maatschappelijke instellingen en overheden zich aansluiten bij ZamenEen. ‘En niet alleen die. Ook de politie doet mee, dat is echt uniek in Nederland. En allerlei lokale bedrijven, zoals de supermarkten van AH, Deen en de Jumbo, Kwoot die voor ons een huisstijl heeft ontwikkeld en VWA Internet en reclame, die voor ons een website heeft gebouwd,’ zegt Van Bree.

Steun gemeente

En de gemeente natuurlijk, die via de gemeentepagina’s in de FlevoPost ZamenEen ruimte heeft beloofd om haar boodschap en aanpak te verspreiden, met verhalen en een activiteitenkalender. ‘We hebben een goed overleg met Peter van Bergen. Dat mag ook wel eens gezegd worden: hij is echt zeer betrokken bij de problematiek van eenzaamheid en de aanpak daarvan,’ zegt Lanphen.

Unieke aanpak

De komende maanden start de coalitie met haar plan van aanpak. Cursussen, trainingen, samenwerking tussen organisaties. ‘De ogen van Den Haag zijn op dit moment op Dronten gericht, want onze aanpak is echt uniek,’ weet Lanphen. ZamenEen staat op de landelijke website te boek als voorbeeld van de bestrijding van eenzaamheid.