Excellent wonen? Graag, maar niet in de Noordzoom

Lelystad – Voor het bouwen van dure woningen in de Noordzoom is in deze gemeenteraad geen meerderheid te vinden. Of dat betekent dat er dus nooit gebouwd gaat worden? Nou, zeg nooit nooit. Maar de Noordzoom is zeker niet de eerste keus van de Lelystadse raad.

Zoveelste behandeling

Dat bleek dinsdagavond des te meer, na de zoveelste behandeling van het plan dat een verkenning moet laten uitvoeren naar de kansen voor ‘excellent wonen’ in de Noordzoom. Let wel: later deze maand ligt dat ter besluitvorming voor in de gemeenteraad, maar na dinsdag bleek dat de Noordzoom verboden gebied is als het gaat om woningbouw.

Vrijwel alle fracties willen dat er een nieuw onderzoek wordt uitgevoerd onder alle woningbouwlocaties in de stad, welke het meest geschikt zijn voor excellent wonen. Tot nu toe zijn er drie locaties onderzocht: de Noordzoom, Meerdijkhaven en Warande. Daaruit bleek dat de Noordzoom, zeker vanuit financieel oogpunt, de beste papieren heeft.

Alle locaties

Maar de gemeenteraad wil dat er een groter onderzoek wordt uitgevoerd onder alle beschikbare plekken in  deze stad waar woningen van 500.000 euro of meer kunnen worden gebouwd. Want dat daar behoefte aan is, is duidelijk. En dat Lelystad op dit moment geen direct beschikbare plekken heeft, ook. En Lelystad kan de inwoners die die woningen meebrengen, goed gebruiken. Dat zijn ten slotte mensen die wat te besteden hebben, en als ze dat in Lelystad doen, wordt de hele stad daar beter van.

Protest gehoord

Voor de meeste fracties in de gemeenteraad wordt de Noordzoom uitgesloten als woningbouwlocatie in dat nieuwe onderzoek. ChristenUnie en de VVD hebben tot nu toe hardop uitgesproken dat de Noordzoom daar wel in mag worden meegenomen, maar dat is geen raadsmeerderheid.

Kortom: in de Noordzoom kan de vlag uit. Het protest van omwonenden, die niet wilden dat hun mooie gebied door woningbouw wordt aangetast, is gehoord. Door de stad, want het protest breidde zich als een olievlek uit, maar zeker ook in de politiek.  Maar de vlag zal waarschijnlijk pas uit gaan als over twee weken de gemeenteraad de definitieve klap er op geeft: geen woningen in de Noordzoom.   

Gerelateerd nieuws