Bestuurscrisis SV Lelystad’67 voorlopig opgelost

Lelystad - SV Lelystad’67 heeft een nieuw en voltallig bestuur. Zeven personen zijn afgelopen week gekozen door de leden en hebben als voornaamste taak om de vereniging organisatorisch weer op de rails te krijgen en met name de zware schuldenlast weg te werken.

'Het zal nog een hele klus worden’, voorspelt Ed Verstraate, die vooralsnog de voorzittershamer hanteert. ‘Maar we zijn vertrokken en we hebben er alle vertrouwen in. Nu bouwen aan een nieuwe organisatie.’

Zwaar weer

Eind vorig jaar werd duidelijk dat de vereniging in zwaar weer was terechtgekomen, zowel in organisatorisch als in financieel opzicht. Het bestuur bestond al geruime tijd uit niet meer dan drie personen en er was een schuld van meer dan 45.000 euro onder meer aan het Sportbedrijf Lelystad voor de huur van de voetbalvelden en de kleedkameraccommodatie. Even leek er een kentering te komen in organisatorisch opzicht. Tijdens een algemene ledenvergadering in het begin van dit jaar was er weer een voltallig bestuur en waren er plannen om SV Lelystad weer snel uit het slop te trekken. Maar nauwelijks anderhalve maand later waren er nog slechts twee bestuursleden over, de rest was, om verschillende redenen, weer opgestapt.

Reddingsplan

Mede als gevolg van de bestuurscrisis leek de vereniging verder af te glijden en formeerde zich een groep van 24 verontruste leden. Die zegde het vertrouwen in de twee bestuursleden op en vroegen om een algemene ledenvergadering uit te schrijven waarop nieuwe bestuursleden zouden worden gepresenteerd die met een reddingsplan het neerwaartse gang wilden stoppen. Er meldde zich een tweede groep onder leiding van hoofd jeugdopleiding van SV Lelystad Ruben Schaken. Ook deze groep zag mogelijkheden om het tij te keren. In een bijzondere algemene ledenvergadering vorige week, kozen de leden echter voor de groep van 24. 

Positieve gesprekken

‘Het belangrijkste is dat we weer kunnen gaan bouwen’, zegt Verstraate die meteen al flink aan de slag kon met zijn medebestuursleden. ‘We hebben al met verschillende personen en instanties gesprekken kunnen voeren en die verliepen allemaal positief. De bereidheid om SV Lelystad te helpen is groot, dat merk ik nu al. We hebben weinig tijd en er moet veel gebeuren, maar het begin is er. Er hebben zich al weer mensen gemeld die vrijwilligerswerk willen doen en er hebben zich ook weer oud-leden gemeld. Dat is een goede ontwikkeling.’

Nieuw bestuur

Ed Verstraate vormt als voorzitter, samen met Martijn Laurense (secretaris) en Kirsten Kok (penningmeester) het nieuwe dagelijks bestuur van SV Lelystad. Verder hebben zitting in het bestuur genomen, Michael van Weezep (commerciële zaken), Arjan Dekker (voetbaltechnische zaken), Arjan Riezebos (algemene zaken) en Berno Hartgers (facilitaire zaken). ‘Deze groep nieuwe mensen is in ieder geval met veel ambitie aan de slag gegaan, maar daarachter zijn nog meer mensen heel enthousiast bezig’, meldt Verstraate die hoopt dat de rust snel terugkeert op sportpark Langezand. ‘De meeste schuldeisers stellen zich gelukkig positief op en zijn bereid om mee te denken over een oplossing voor het inlopen van de betalingsachterstand. Daar zijn we blij mee, dat geeft ook rust. De eerste positieve resultaten zijn zichtbaar en daarmee komt ook het vertrouwen weer terug.’

Gerelateerd nieuws