Vlag kan uit in de Noordzoom

Lelystad – Omwonenden van de Noordzoom kunnen opgelucht ademhalen: het bouwen van woningen in het gebied gaat niet door. Nadat eerder oppositiepartijen en coalitiepartij InwonersPartij al kritisch waren, hebben nu ook de VVD en de PvdA openlijk hun steun voor het plan ingetrokken. Wethouder Janneke Sparreboom zal op zoek moeten naar een andere locatie voor ‘excellent wonen’.

Het plan

Het idee was om te onderzoeken (verkennen) of op drie legen velden in het gebied tussen Karveel, Boeier en Zuigerplasbos woningen in het duurdere segment konden worden gebouwd. Locaties voor woningen van een half miljoen euro of meer zijn bijna op in Lelystad, en daar is wel behoefte aan. Daarbij werd in eerste instantie gesproken over 150 woningen.

Dat plan leidde tot veel verzet in met name die twee wijken, en dat verzet breidde zich alleen maar uit. Uiteindelijk leverde dat bij elke behandeling van het onderwerp in de raadszaal volle tribunes op.

Draagvlak

‘Draagvlak’ voor het plan was wat een grote meerderheid van de gemeenteraad betreft wel een voorwaarde voor het slagen van het plan, zo bleek in mei bij de laatste behandeling. En dat draagvlak is ver te zoeken. Bovendien stelde de PvdA een aantal randvoorwaarden waar een eventuele verkenning aan zou moeten voldoen. ‘De 100 tot 150 woningen moet van tafel, het bouwen op ‘alle’ open velden moet van tafel, er mogen geen rijtjesvilla’s komen en de paardenweides moeten behouden blijven,’ zei Emiel van der Herberg, en zijn pleidooi kreeg veel bijval.

Volgens hem is de afgelopen weken gebleken dat binnen die randvoorwaarden het plan om er woningen te laten bouwen niet haalbaar is. Vandaar dat ook de PvdA de stekker er nu uittrekt.

Stekker eruit

De InwonersPartij liet in mei al doorschemeren niet achter het plan te staan. Die herinnerde aan haar verkiezingsprogramma, waarin staat dat inbreiding (het bouwen op nu nog lege plekken in en rond wijken) uit den boze is, ‘tenzij omwonenden dat graag willen’. InwonersPartij bevestigde haar standpunt met een vandaag verstuurd persbericht. Daarop liet ook de VVD weten de stekker uit de Noordzoomplannen te trekken.

Wrevel binnen coalitie

Binnen de coalitie van VVD, InwonersPartij, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP zorgt dit nog wel voor spanning. De partijen zouden hebben afgesproken dinsdag, tijdens de nieuwe behandeling van de Noordzoom in de gemeenteraad, gezamenlijk met een standpunt naar buiten te komen. Doordat de InwonersPartij dat nu eerder heeft gedaan, heeft die afspraak geen waarde meer. ‘Dit zouden wij dinsdag netjes in de raadzaal gaan melden, maar de Inwonerspartij heeft het nodig gevonden om eerder via de pers met deze conclusie naar buiten te treden,’ schrijft Emiel van der Herberg op de site van de PvdA.

Gerelateerd nieuws