Het nieuwe inzamelen komt eraan

Lelystad – Het omgekeerd inzamelen, vanaf nu het nieuwe inzamelen, komt eraan. Vanaf september worden de eerste ondergrondse containers geplaatst in het Karveel en Punter. Daarna zal het nieuwe inzamelen in fases over heel Lelystad worden uitgerold.

Klap geven

De gemeenteraad moet nog wel een klap geven op twee zaken: het investeringskrediet voor de ondergrondse containers en het gratis ophalen van grof afval.

Dat laatste was een wens van de gemeenteraad. Om te voorkomen dat straks bij de ondergrondse containers in de wijk ook allerlei afval wordt bijgeplaatst, wordt grof huishoudelijk afval vanaf het moment dat Karveel en Punter overgaan op het nieuwe inzamelen weer gratis in heel Lelystad huis aan huis opgehaald. Bewoners kunnen daarvoor een afspraak maken, waarna twee dagen per week het grof afval wordt opgehaald.  

Omgekeerd

‘Omgekeerd inzamelen’ betekent dat bewoners containers aan huis krijgen voor papier, GFT- en PMD-afval (plastic, metaal en drankkartonnen), en dat het restafval naar één van de ondergrondse verzamelcontainers in de wijk moet worden gebracht. Dat geldt voor de wijken die daarvoor gekozen hebben. Sommige wijken hebben een vierde container aan huis gekregen, als bewoners daar in meerderheid voor gekozen hebben.

De verwachting is dat het nieuwe inzamelen zorgt voor beter gescheiden afval. ‘Dat betekent minder restafval en meer grondstoffen die uit afval kunnen worden gehaald. En daarmee valt uiteindelijk weer te besparen op de kosten. De verwachting is dat we over twee jaar een lichte daling zullen zien in de afvalinzamelingskosten. Dat kan weer leiden tot een lagere afvalstoffenheffing,’ zegt wethouder Elly van Wageningen.

Investering

De investering die gemoeid is met het plaatsen van ondergrondse containers bedraagt 1.465.000 euro. Daarbij is gekozen voor containers met de grootste opening voor de afvalzak. In de wijken waar het nieuwe inzamelen het eerst wordt ingevoerd, worden nu gesprekken gevoerd met de mensen die rond de plekken wonen waar de ondergrondse containers zijn voorzien. Vanaf september kunnen de eersten worden geplaatst, vanaf oktober gaan Karveel en Punter dan over.

Het gratis ophalen van grof afval (bankstellen, matrassen, tuinmeubels, vloerbedekking, kasten en dergelijke) kost jaarlijks 150.000 euro.

Coaches en handhavers

Tegelijk met het invoeren van het nieuwe inzamelen worden ook afvalcoaches op pad gestuurd, die mensen adviseren over hoe men afval het beste kan scheiden. Daarnaast gaan er handhavers op pad, om te signaleren of bijvoorbeeld bij ondergrondse containers losse vuilniszakken worden neergezet of ander afval wordt gedumpt. Als daar sprake van is en de dader te achterhalen is, zal die daar op worden aangesproken.