Stationsplein
Door Kees Bakker

Zoeken naar de vorm

Dronten - De Ideeënmarkt van maart, waar inwoners ideeën konden indienen in het kader van de gemeentelijke begroting- waar moet de gemeente haar geld aan uitgeven?- heeft tot enkele mooie ideeën geleid, maar ook ideeën die heel veel geld kosten, door eerdere politieke besluitvorming eigenlijk al een gepasseerd station zijn of helemaal niet door de gemeente moeten of kunnen worden uitgevoerd.

Nu moet je soms wat vaker schieten om raak te schieten, dus voor een eerste keer is dit een uitstekende start, waar je van kunt leren. Leren dat je misschien toch naar een iets andere vorm toe moet, leren dat het goed is randvoorwaarden te stellen (het mag bijvoorbeeld niet gaan om recentelijk door de gemeenteraad afgewezen ideeën), leren dat het goed is inwoners ook wat te faciliteren bij het ontwikkelen en uitwerken van hun ideeën. En laat dat laatste nou weer één van de ideeën van de ideeënmarkt zijn.

Het is bij dit soort initiateven ook altijd belangrijk dat de inwoner wel serieus wordt genomen. Ook als de politiek een ingediend idee niet ziet zitten of het veel teveel geld zou kosten: als een inwoner die een idee heeft ingediend dat vervolgens, zonder enige discussie, niet meer terugziet, is zijn of haar enthousiasme een tweede keer ver te zoeken. En ben je uiteindelijk, ook als gemeente en hoe goed bedoeld ook, verder van huis.

Er komt binnenkort al snel een tweede kans, want de Ideeënmarkt was een idee van het college, maar de gemeenteraad heeft eind vorig jaar ook een budget gereserveerd voor ideeën van bewoners, 100.000 euro om precies te zijn. Daar zijn al wel een aantal criteria/randvoorwaarden voor vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoering van dat initiatief staat later dit jaar op het programma. Kijken wat dat oplevert.