Teleurstelling over niet bekrachtigen verbod op asbestdaken door Eerste Kamer

Lelystad - Ondanks begrip voor de motivatie van Eerste Kamer om op dit moment tegen het verbod op asbestdaken te stemmen, is er toch sprake van teleutstelling bij het college van burgemeester en wethouders van Lelystad.

'Betaalbaarheid en haalbaarheid van het asbestdakenverbod is iets waar het college al jaren voor aan de bel heeft getrokken bij het Rijk. Toch is het college als koplopergemeente in de versnelling van het saneren van asbestdaken teleurgesteld', aldus het college in een reactie.

Het college constateert dat, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer, de noodzaak om te saneren werd onderkend. Echter het pakket aan maatregelen zoals nu is voorgesteld, is onvoldoende voor de Eerste Kamer om te kunnen instemmen met het voorstel. Ondanks de toezeggingen van de staatssecretaris.

Wethouder John van den Heuvel: 'Op dit moment is het te vroeg om uitspraken te doen hoe we verder gaan in dit dossier. Er is nog niet duidelijk hoe het ministerie zal reageren en wat verzekeraars en hypotheekverstrekkers gaan doen. Ik begrijp dat sommige inwoners ook teleurgesteld zijn. Ook wij als college gaan de ontstane situatie en de consequenties voor onze faciliteiten bespreken en komen zo nodig met voorstellen naar de gemeenteraad'.

Verwijderen asbestdaken

Het niet bekrachtigen van het verbod op asbestdaken door de Eerste Kamer betekent niet dat de noodzaak verdwijnt om de asbestdaken te vervangen. Er ontbreekt nu alleen een harde deadline. De verwering van de daken is al jaren duidelijk zichtbaar. Zonder harde deadline op dit moment krijgt de eigenaar meer vrijheid in zijn planning.

Rollen

De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn pand en het voldoen aan de wet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van de wet, maar ook voor een veilige leefomgeving.