'Goede zorg dichtbij huis, dat is belangrijk'

Lelystad Wat is er minimaal nodig voor ‘ons’ ziekenhuis? Daar wordt achter de schermen door verschillende partijen druk over gesproken. Een van hen is de Lelystadse wethouder Elly van Wageningen.

‘Het ziekenhuis was er natuurlijk altijd gewoon. Daar stond niemand bij stil. Maar soms moet je eerst iets verliezen om het belang in te zien’, vertelt ze vanuit haar werkkamer.

Het doel: 80 procent van de zorg die nodig is terugkrijgen. ‘Dat we de kortdurende geplande opname weer terugkrijgen, daar ben ik al heel blij mee.’ Een spoedeisende hulp die 24/7 bereikbaar is en acute verloskunde, dat zijn de belangrijkste wensen van de wethouder.

Grote zorg

‘Wij snappen dat de hoog-complexe zorg (waarvoor veel technische kennis en specialistisch handelen nodig is) niet kan, die zorg ging overigens voorheen ook al voor een deel naar andere ziekenhuizen’, legt Van Wageningen uit. ‘Maar een spoedeisende hulp voor laag-complexe zorg moet wél mogelijk zijn.’

De acute verloskunde is ook een grote zorg. Niet alleen voor de eigen inwoners, ook voor zwangere vrouwen uit omliggende gemeenten zoals Urk. Hoe groot is de kans dat dit terugkomt in Lelystad? ‘Ik denk dat we best een reële kans hebben. De minister heeft geld toegezegd voor de acute verloskunde en spoedeisende hulp. Zolang we maar met een goed verhaal komen, een levensvatbaar verhaal.’

De wethouder is sinds het faillissement van het ziekenhuis in gesprek met tal van partijen. Zo werd er flink gelobbyd richting de woordvoerders van de Tweede Kamer, is er veel overleg met de minister, het St Jansdal, de provincie, de andere Flevolandse gemeenten, met de Inspectie Gezondheidszorg en nog meer partijen. ‘Wat we hadden komt nooit meer terug, maar we willen wel graag dat er meer komt dan er nu is.’

Daarnaast heeft de wethouder ook regelmatig overleg met de zorgverleners in Lelystad zoals de huisartsen, verloskundigen, de GGD en Coloriet en Woonzorg Flevoland (ouderenzorg).

‘Iedereen zet zijn schouders eronder en het is ongelooflijk hoe iedereen meewerkt. De samenwerking is heel goed en daar ben ik trots op. Het urgentiebesef is natuurlijk ook heel hoog’, voegt ze daaraan toe.

Duidelijkheid scheppen

Naar verwachting is eind van de maand duidelijk wat er vanaf 2020 aan zorg nodig is in Flevoland. Bas Leerink werd begin dit jaar door zorgminister Bruins aangesteld als ‘verkenner’. Zijn opdracht is om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen, omdat er te veel onduidelijkheid bestond over precieze cijfers en percentages over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde medisch specialisten (kinderartsen bijvoorbeeld).

Weinig te besteden

Het is volgens de wethouder ook belangrijk om te kijken naar de inwoners van Lelystad en dan specifiek naar de groepen zieke mensen. Lelystad heeft een relatief grote groep mensen die weinig te besteden heeft. Dat heeft effect op de gezondheid, omdat gezond eten nu eenmaal duurder is dan ongezond eten. ‘We zien dat in Lelystad de chronische longziekte COPD is oververtegenwoordigd’, vertelt de wethouder. Gevolgd door diabetes en overgewicht.

De gemeente zet dan ook al langere tijd in op preventie met projecten als de Gezonde Wijk, Welzijn op recept en onlangs is er een JOGG-coördinator (jongeren op gezond gewicht) aangesteld. Want door gezond(er) te eten, voldoende te bewegen, niet te roken en matig te drinken, kunnen leefstijl gerelateerde ziekten zoals diabetes type 2 worden voorkomen. Men hoeft minder vaak een beroep op de zorg te doen en dat scheelt geld.

De kwaliteit van zorg in MC Zuiderzee is altijd goed geweest, benadrukt Van Wageningen. ‘We hebben een heel goede spoedeisende hulp. Dat heb ik zelf ervaren toen ik met een gebroken arm daar terecht kwam. Toen ik eenmaal aan de beurt kwam, liep het als een trein.’

Inwoners ongerust

Veel inwoners zijn echter ongerust over het ontbreken van een 24 uurs spoedeisende hulp. Online zijn er berichten dat mensen zelfs overlijden omdat ze niet op tijd de juiste zorg krijgen. ‘Ik kan niet op individuele zaken ingaan, maar in het algemeen zeg ik dat als er iets aan de hand is, je in paniek bent, dat je dan 112 belt. Daar belissen ze naar welk ziekenhuis je het beste kunt. Als er dingen spelen, als het fout gaat of juist maar net goed, meld het bij de inspectie gezondheidszorg of de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad.’

‘Goede zorg dichtbij huis, dat is belangrijk. Maar ook de juiste zorg op de juiste plek.’ Hoog-complexe zorg naar grote (academische) ziekenhuizen en de laag-complexe zorg naar ziekenhuizen zoals in Lelystad. De wethouder vindt het ziekenhuis in Spijkenisse een goed voorbeeld. Dat ging twee keer failliet, maar is nu weer op de goede weg. ‘Ze doen voornamelijk planbare operaties en moesten zelfs van twee naar vijf operatiekamers. Ik denk dat we hier in Lelystad ook weer gaan bouwen. Stapje voor stapje.’

Versplinterde zorg

Medisch specialisten zoals de orthopeden, kaakchirurgen en reumatologen zijn op steenworp afstand van St Jansdal Lelystad een eigen kliniek begonnen. De zorg versplintert daardoor. Wij vroegen wethouder Elly van Wageningen hoe zij hier tegenaan kijkt. ‘Het St Jansdal is niet ontevreden over de patiëntentoestroom, ondanks dat de nieuwe klinieken en het Flevoziekenhuis in Almere extra patiënten aantrekken sinds het faillissement. Als ik onder behandeling was van een vaste arts, zou ik ook meegaan. Je bouwt toch een band op met degene die je behandelt. Ik vind het wél jammer dat ‘onze’ artsen en het St Jansdal niet samen optrekken. De gesprekken tussen hen zijn niet goed gelopen en dat had ik graag anders gezien. Mijn droom was dat onze artsen daar ook een plek zouden hebben. Dat is helaas niet gelukt.’

Gerelateerd nieuws